RUSIST
Единый реестр книг

Румынская литература

Magyar-román irodalmi kapcsolatok
1985
Domokos Sámuel
1119
0
Studii şi portrete = Очерки и портреты
2003
Istrate Gavril
2717
0
Aesthesis carpato-dunarean
1981
1668
0
Orizontul rustic în literatura română
1985
Craia Sultana
1836
0
Opere
1978
Maiorescu Titu
1841
0
Nesomnul capodoperelor : Eseuri
1977
Gorcea Petru Mihai
2643
0
Documente
1973
Iaşi. Arhivă
561
0
Muzica şi literatura : Scriitori români
1987
Dumitrescu-Buşulenga Zoe, Sava Iosif
992
0
Scriitori tineri contemporani
1978
Iorgulescu Mircea
784
0
Valori şi echivalenţe umanistice : Excurs critic şi comparatist
1973
Dumitrescu-Buşulenga Zoe
1608
0
De vorbă cu trecutul ...
1973
Cruceanu Mihail
1380
0
Jurnal literar, 1957-1967
1967
Căprariu Alexandru
1098
0
Literatura română veche. 1402-1647
1969
2932
0
Arhivă sentimentală
1968
Anghel Paul
2132
0
Ipoteze de lucru = Гипотеза работы
2006
Paleologu Alexandru
2654
0
Studii de stilistică şi limbă literară
1971
Bulgăr Gheorghe
2338
0
Istoria literaturii române : Studii
1979
Anghelescu Mircea
2378
0
Izvoare mitice
1980
Coman Mihai
1982
0
Stilul indirect liber în româna literară
1972
Mancaş Mihaela
1213
0
Incursiuni în literatura de azi
1971
Bugariu Voicu
1839
0
Al doilea rond : Studii literare
1976
Iorgulescu Mircea
1799
0
Intermezzo = Интермеццо-3
2001
Mincu Marin
2701
0
Motivul creaţiei în literatura română
1979
Ciompec Gheorghe
2946
0
Istoriografia literară românească
1973
Bucur Marin
2299
0
Universul prozei
1976
Balotă Nicolae
1234
0
Portrete şi opinii literare
1972
Călin Liviu
1027
0
Vocaţia constructivă : Culegere de schiţe
1983
Lăncrănjan Ion
806
0
Probleme de bază ale literaturii române vechi
1972
Chiţimia Ion Constantin
635
0
Sfaturi pe întunerec : Conferinţe la radio
1976
Iorga Nicolae
594
0
Proza poeţilor : Studii critice
1969
Ardeleanu Virgil
1166
0
Insemne ale modernităţii : Studii literare
1977
Ciobanu Nicolae
2258
0
Caligrafii critice
1977
Lotreanu Ion
1707
0
Antract
1979
Barbu Nicolae I.
861
0
Metodica predării limbii şi literaturii romîne
1961
Chiosa C. G.
1471
0
Eseuri critice
1983
Ciocârlie Livius
2418
0
Umbre : Studii literare
1970
Leon Aurel
2072
0
Cu privire la meşteşugarii cuvintelor
1975
Lăzăreanu Barbu
1394
0
Scriitori care au devenit amintiri
1973
Carianopol Virgil
1549
0
Convorbiri subiective
1971
Blandiana Ana, Rusan Romulus
2319
0
La Fontaine în literatura romană
1981
Loghin Georgeta
633
0
Opinii : Prozatori şi critici
1975
Ardeleanu Virgil
1273
0
Fragmentarium
1973
Calinescu Matei
1558
0
Interviuri
1979
Arion George
2387
0
Romanul lecturii
1976
Ionescu Gelu
1121
0
Spiritul critic în cultura românească
1970
Ibrăileanu Garabet
2329
0
Kalokagathon : Culegere de studii
1985
Comarnescu Petru
2547
0
Marginalia
1980
Piru Alexandru
650
0
Dicţionar de epitete al limbii ramâne
1985
Bucă Marin
2503
0
Basoreliefuri : Studii critice
1977
Chirnoagă Mihail
1823
0
Creaţie şi viaţă
1978
Anghelescu Adrian
2245
0
Periplu : Studii literare
1974
Micu Dumitru
1570
0
Cărţile de înţelepciune în cultura română
1972
Duţu Alexandru
1381
0
Eterna regăsire
1979
Bălăeţ Dumitru
1685
0
Colecţia IDEAL = Коллекция "Идеал"
2009
"Ideal" asociaţia culturalǎ românǎ
2036
0
Opinii literare
1979
Gala Galaction ([pseud.] 1879-1961)
770
0
Эпоха романтизма в румынской литературе
1979
Кожевников Юрий Алексеевич
1831
0
În focarul timpului : Studii literare
1977
Bălan Ion Dodu
801
0
Polemos
1978
Baltag Nicolae
604
0
Polivalenţa necesară : Asociaţii şi disociaţii
1967
Georgescu Paul
747
0
Metafora poetică
1975
Dorcescu Eugen
1504
0
Masca "Princepelui" : Eseu
1977
Brumaru A. I.
2476
0
Articole şi traduceri
1974
Eminescu Mihai
670
0
Contribuţii critice
1983
Aderca Felix
2499
0
Firescul ca excepţie : Studii lit.
1979
Iorgulescu Mircea
1918
0
Demers critic : Studii literare
1973
Luca Eugen
1649
0
Amalgam
1976
Rebreanu Liviu
1115
0
Non : Essais crít.
1986
Ionesco Eugène
1233
0
Volume : Articole literare
1978
Georgescu Paul
1031
0
Foiletoane
1979
Dobrescu Alexandru
1842
0
Profiluri epice contemporane
1987
Holban Ioan
1360
0
Lumea criticului
2000
Dimisianu Gabriel
2311
0
Din istoria teoriei şi a criticii literare româneşti
1967
Ivaşcu George
2439
0
Lampa lui Diogene : Studii literare
1970
Doinaş Ştefan Augustin
2601
0
A jelen idő nyomában : Kritikák, Vitacikkek
1976
Láng Gusztáv
1514
0
Scriitori români şi lumea sportului
1974
Ludu Virgil
1181
0
Gogol în literatura romînă : 1860-1960
1961
Ene-Filipescu Cornelia, Protopopescu Natalia
1703
0
Dialog epistolar = Диалог в письмах
2003
Zaciu Mircea, Brad Ion
2256
0
Scrieri literare
1976
Kogâlniceanu Mihail
1779
0
Critici români de azi
1981
Grigurcu Gheorghe
2630
0
Facsimile
1975
Kalustian L.
1923
0
Istoria literaturi române contemporane
1973
Lovinescu Eugen
2342
0
Scriitori şi curente
1982
Anghelescu Mircea
1740
0
Scrieri critice şi estetice
1969
Dragomirescu Mihail
839
0
Scriitori, cărţi, reviste
1980
Micu Dumitru
533
0
Scrieri. 27 : Proze
1975
2525
0
Biografii posibile : Interviuri
1973
Corbea Ileana, Florescu Nicolae
925
0
Metonimii
1974
Martin Aurel
821
0
Miniaturi critice
1969
Cubleşan Constantin
2795
0
O luptă literară
1979
Iorga Nicolae
670
0
Citind, recitind ... : Studii literare
1973
Săndulescu Alexandru
1913
0
Regăsirea continuă
1986
Bălăeţ Dumitru
1746
0
Eseuri despre literatura modernă
1970
Calinescu Matei
1470
0
Critice
1979
Lovinescu Eugen
2724
0
Alianţe literare : 5 studii critice
1977
Cristea Valeriu
2320
0
Comentarii critice
1969
Bărbulescu Simion
2636
0
Ieşirea din metaforă
1972
Crişan Constantin
2904
0
Cărţile populare în literatura românească
1974
Cartojan Nicolae
1490
0
Literatura română şi Orientul (secolele XVII-XIX)
1975
Anghelescu Mircea
2331
0
Imaginaţia scriitorilor romantici
1978
Beşteliu Marin
1246
0
Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczno-polonistyczne
1983
Chiţimia Ion Constantin
2462
0
Scrieri social-politice şi literare
1976
Goldiş Vasile
2748
0
Studii literare
1978
Horodincă Georgeta
824
0
Creaţie şi implicare
1976
Lotreanu Ion
2320
0
Critică şi cultură
1967
Hăulică Dan
1780
0
Istoria literaturii române : Compendiu
1968
Călinescu George
2578
0
Ideea de patrie în literatura română
1976
Hanţă Alexandru
1493
0
Documente literare "Junimiste"
1973
1031
0
Mărturisiri literare
1971
Goga Octavian
2185
0
Confluenţe
1980
Dan Ilie
2285
0
Rondul de noapte
1974
Iorgulescu Mircea
1009
0
Între critici
1983
Grigurcu Gheorghe
2057
0
Critice
1973
Maiorescu Titu
2295
0
Shakespeare in Romania
1964
Duţu Alexandru
573
0
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: