RUSIST
Единый реестр книг

(1804-1877)

Om Johan Ludvig Runeberg
1873
Cygnaeus Fredrik
1637
240
J.L.Runebergs åsigter om Skaldekonstens väsende och arter
1879
Gustafsson Fridolf Vladimir
859
25
Johan Ludvig Runeberg : Hans Lif och Verksamhet
1904
Sarlin A.J.
2251
209
Om J.L.Runebergs Elgskyttarne förklarande inledning
1904
Grotenfelt Ossian
2923
154
Johan Ludvig Runeberg
1905
Nyström Maria
2819
59
Lag och rätt i Runebergs Diktning
1912
Wrede R.A.
2223
223
Sir James Kay-Shuttleworth on popular education
1974
Kay-Shuttleworth James
1917
242
Biografiska Anteckningar om Johan Ludwig Runeberg
1901
Strömborg J.E.
585
231
Runebergs hem i Borgå
1883
Strömborg J.E.
2719
405
Fänrik Ståls sägner och verkligheten
1954
Hornborg Eirik
736
257
Runebergs hem i Borgå
1894
Strömborg J.E.
936
46
Runeberg och hans diktning
1941
Hedvall Ruth
531
271
Свое суждение имел : А.С. Пушкин по отзывам А.В. Никитенко
1999
Кряженков Анатолий Николаевич
2871
346
Johan Ludvig Runeberg : 1804-1904 : Minnesblad
1904
Ruin Waldemar
1127
50
Juhana Ludvig Runeberg : Elämä ja työ
1936
Koskimies Rafael
2883
301
Juhana Ludvig Runeberg : Elämäkerrallinen kuvaus
1913
Talvio Maila
2412
348
Заметки о Рунеберге = Merkintöjä Runebergista
2008
Вихавайнен Тимо
2210
310
Johan Ludvig Runeberg
1896
Vasenius Valfrid
1883
318
J.L. Runeberg : Suomen runoilija = Йохан Людвиг Рунеберг
2004
Majamaa Raija, Paulaharju Marjut
911
201
Om Johan Ludvig Runeberg : Tvenne föredrag
1877
Vasenius Valfrid
1397
302
Runebergs hem i Borgå
1889
Strömborg J.E.
2728
406
Runebergs poetiska stil
1915
Hedvall Ruth
536
99
Жил и умер джентльменом-поэтом : документальные очерки о Д.П. Ознобишине
2005
Трофимов Жорес Александрович (краевед историк писатель)
2176
107
О поэзии и прозе Пушкинской эпохи : материалы к спецсеминару
2009
Абашева Диана Владимировна (д-р филол. наук)
2078
369
Johan Ludvig Runeberg
1901
Talvio M.
2478
382