RUSIST
Единый реестр книг

Квалификационно-тарифные справочники

Indicator tarifar de calificare pentru industria poligrafică
1954
Republica Populară Română. Direcţia generală industrială
1044
389
Handbuch für die Lohngrippeneinstufung
1959
2544
356