RUSIST
Единый реестр книг

Коммунистическая партия Чехословакии

Dějiny Komunistické strany Československa
1961
Reiman Pavel
1216
172
Protokol IV. Rádného sjezdu Komunistické strany Československa, 25-28 března 1927
1984
Komunistická strana Československa. Sjezd (4 1927 Praha)
1210
199
KSC v boji za jednotnou frontu proti fašismu : 1933-1935
1958
Kovář Ladislav
2906
49
KSČ - KSSS : Soupis sjezdových materiálů
1976
Rabušicová Hana
655
95
Čest zakladatelům Komunistické strany Československa
1951
Kopecký Václav
1106
125
Слово перед казнью
1948
Фучик Юлиус
1114
8
Слово перед казнью
1951
Фучик Юлиус
1994
398
Výroční zpráva okresního výboru KSČ v Tachově k okresní konferenci 9. dubna 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Tachov)
2961
99
O našom odboji
1954
Gottwald Klement
1779
40
Realizačná činnosť a masovopolitická práca strany
1972
Dierer Jozef
2895
20
Zborník vybraných dokumentow orgánov Komunistickej strany Československa (1977-1979)
1981
Komunistická strana Československa
653
127
Zpráva okresního výboru KSČ v Kralupech n. Vlt.; K V. Okresní konferenci konané ve dnech 9. a 10. IV. 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Kralupy nad Vltavou)
948
21
Výbor z díla
1971
Gottwald Klement
2863
245
Politika kultúry - kultúra politiky
1988
Lenart Jozef
2223
256
[Materiály]
1966
Komunistická strana Československa. Sjezd (13 1966 Praha)
830
139
Prejavy a state : Aug. 1974 - apr. 1976
1977
Husák Gustáv
2049
96
Dejiny KSČ : Študijná príručka
1965
1735
119
Слово перед казнью
1950
Фучик Юлиус
2554
361
Zpráva k I. Okresní konferenci ... 9. ... 10. dubna 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Veselí nad Moravou)
2917
270
[Materiály]
1966
Komunistická strana Československa. Sjazd (13 1966 Praha)
2045
193
Výroční zpráva k V. Okresní konferenci KSČ v Praze XIII. 9. a 10. dubna 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní organizace Okres 13 Konference (5 1949 Praha)
1307
479
[Materialy]
1958
Komunistická strana Československa. Sjezd (11 1958 Praha)
1813
110
Так было в феврале : Репортаж о февр. событиях в Чехословакии
1950
Свобода Алоиз, Свободова Вера, Тучкова Анна
2017
581
Sborník hlavních dokumentů XVI. Sjezdu Komunistické strany Československa, 6. dubna - 10. dubna 1981
1981
Komunistická strana Československa. Sjezd (16 1981 Praha)
1233
236
Komunistou vždy a všude : Články
1973
Dolejší Vojtěch
1831
63
Činnosť prvého ilegálneho Ústredného výboru KSS
1959
Hučková-Štvrtecká Anna
2119
208
[Сборник материалов : Пер. с чеш.
1961
Коммунистическая партия Чехословакии. Общегосударственная конференция (1960 Прага)
779
367
Protokol III. Řádného sjezdu Komunistické strany Československa, 26.-28. záři 1925
1967
Komunistická strana Československá. Sjezd (3 1925 Praha)
2617
74
K otázkam obrodzovacieho procesu v KSČ
1968
Dubček Alexander
1877
108
Protokol VII. Sjezdu Komunistické strany Československa, 11.-14. dubna 1936
1967
Komunistická strana Československa. Sjezd (7 1936 Praha)
1879
37
Mládeži : Sborník statí a projevů, 1922-1952
1954
Gottwald Klement
1807
190
Za štěstí lidu : Výbor z článků
1953
Jabůrková Jožka
2869
242
Z projevů a statí: Leden, 1984 - červen 1987
1987
Husák Gustáv
2328
82
Vybrané projevy : Květen 1970 - prosinec 1971
1972
Husák Gustáv
2670
148
Слово перед казнью
1947
Фучик Юлиус
636
244
Výrobní zpráva : KV. Okresní konferenci
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Chotěboř)
1600
202
[Dílo Julia Fučíka]
1954
Fučík Julius
942
135
Vznik a založenie KSČ na západnom Slovensku
1969
Hubenák Ladislav
2767
358
Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho hnutia
1951
Gosiorovský Miloš
2316
309
Mládeži
1976
Gottwald Klement
1043
345
[Материалы : Пер. с чеш.
1959
Коммунистическая партия Чехословакии. Съезд (11 1958 Прага)
1543
247
Výbor z projevů a statí, 1969-1981
1982
Husák Gustáv
1367
164
[Сборник материалов]
1957
Коммунистическая партия Чехословакии. Общегосударственная конференция (1956 Прага)
630
234
Воспоминания о Юлиусе Фучике
1968
Фучикова Густа
654
478
Юлиус Фучик
1953
Кузнецова Раиса Романовна
2054
111
Dějiny Komunistické strany Československa v datech
1984
Bieliková Jarmila, Bouček Miroslav, Blodig Vojtěch
853
70
Zrod Komunistické strany Československa
1986
Čihák Miroslav
2501
56
Výroční zpráva ke IV. okresní konferenci KSČ v Holešově 9.-10. dubna 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní konference (1949 Holešov)
754
361
Program revoluce : Ke vzniku košického vládního programu = Программа революции.
1975
Bouček Miroslav, Klimeš Miloslav, Vartíková Marta
1690
371
Ideologická práce Komunistické strany Československa v současných podmínkách
1961
Huličník Stanislav, Kořínek Jaroslav
2076
5
Dejiny Komunistickej strany Československa
1961
Reiman Pavel
2414
78
Tři kapitoly z dějin boje revolučního hnutí západních Čech proti reformismu
1971
Laštovka Vojtěch, Brichta Vladimír, Šůma Vladimír
906
394
Medzníky v dejinách KSČ
1979
741
145
Usnesení a dokumenty ÚV KSČ ...
1960
Komunistická strana Československá. Ústřední výbor
1805
411
Bojová cesta
1951
Rampáková L'udmila
1464
290
Vybrané spisy ve dvou svazcích
1956
Gottwald Klement
2488
19
Vznik KSČ jako revoluční stany nového typu
1986
Čada Václav
2564
260
Z prejavov a statí: Jan. 1984 - jún 1987
1987
Husák Gustáv
1361
273
Uznesenia a rezolúcia XXIV. zjazdu KSSZ; Pozdravnú prejav prvého tajomníka ÚV KSČ súdruha Gustáva Husáka
1971
Komunistická strana Sovietskeho Sväzu. Sjazd (24 1971 Moskva)
866
168
Z prejavov a statí: Jan. 1984 - jún 1987
1987
Husák Gustáv
1330
334
Dějiny KSČ v obrazech
1961
2340
212
XVII. Zjazd Komunistickej strany Československa : Dokumenty a materiály
1986
Komunistická strana Československa. Sjazd (17 1986 Praha)
2898
191
Zpráva V. Okresní konference konané dne 9. a 10. dubna 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Přeštice)
2619
244
Слово перед казнью
1950
Фучик Юлиус
2013
30
Zprávy Okresního národního výbory v Přerově k IX. Sjezdu KSČ
1949
Komunistická strana Československa. Okresný výbor (Přerov)
1824
287
Výroční zpráva k V. Okresní konferenci KSČ v Nymburce
1949
Komunistická strana Československa. Okresní konference (5 1949 Nymburk)
784
87
Z dokumentov orgánov KSČ : Vyd. Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska
1973
Komunistická strana Československa
1553
261
Protokol II. Řadného sjezdu Komunistické strany Československa, 31.X.-4.XI.1924
1983
Komunistická strana Československa. Sjezd (2 1924 Praha)
1451
416
[Zpráva] : Okresní konference. Vysoké Mýto 9.-10.IV. 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Vysoké Mýto) (1949)
1253
361
Vedúca úloha KSČ v súčasnosti
1978
Hutira Ivan
1464
376
Výroční zpráva Okresního výboru KSČ v Třebíči za rok 1948
1949
Komunistická strana Československa. Okresní výbor (Třebíči)
1713
202
Rol'nícka politika KSČ v období výstavby socializmu na Slovensku
1978
Cambel Samuel, Skrip Vasil, Vanko August
688
412
Dokumenty a materiály
1976
Komunistická strana Československa. Sjazd (15 1976 Praha)
1069
492
Избранные статьи и речи : Перевод
1969
Гусак Густав
1931
29
Vybrané spisy ve dvou svazcích
1954
Gottwald Klement
548
89
Материалы июльского (1968 года) Пленума ЦК КПСС
1968
КПСС. ЦК Пленум (1968 июль)
660
222
Boj o stranu
1971
Holub Ota
933
356
30 let Komunistické strany Československa
1951
Komunistická strana Československa
2322
209
Zápas o socialistický charakter kultúry
1981
Hruškovic Michal
549
276
Избранные произведения : В 2 т. : Пер. с чеш. : Т. 1-2
1957
Готвальд Клемент
2297
319
Ideologický boj ve vývoji české filozofie
1983
Hrzal Ladislav
2165
318
Zpráva k Okresní konferenci KSČ Plasy, i9. a 10. dubna 1949
1949
Komunistická strana Československa. Okresní konference (1949 Plasy)
636
115
Избранные статьи и речи
1970
Свобода Людвик
990
403
První pokusy o založení komunistické strany v Čechách
1966
Kárník Zdeněk
1318
206
[Dílo Julia Fučíka]
1949
Fučík Julius
557
113
[Materiály]
1971
Komunistická strana Československa. Sjezd (14 1971 Praha)
2410
410
Provéřená fakulta : KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 = Проверенный факультет
2009
Volná Katka, Jareš Jakub, SpurnÝ Matěj, Pinerová Klára
655
138
XV съезд Коммунистической партии Чехословакии, Прага, 12-16 апреля 1976 : Пер. с чеш.
1977
Коммунистическая партия Чехословакии. Съезд (15 1976 Прага)
632
71
Репортаж с петлей на шее
1948
Фучик Юлиус
1984
188
Слово перед казнью : Пер. с чеш
1948
Фучик Юлиус
2372
6
O odboroch : Vybrané prejavy a state, 1944-1981
1982
Husák Gustáv
1291
106
Protokol IX. Řádného sjezdu Komunistické strany Československa V Praze 25.-29. května 1949
1949
Komunistická strana Československa. Sjezd (9 1949 Praha)
2879
24
Наш друг Юлиус Фучик
1973
Каниметов Абдулда Каниметович
2304
202
Boj pracujícího lidu Plzeňska proti fašistickým okupantům
1959
Laštovka Vojtěch
2625
370
Репортаж с петлей на шее
1947
Фучик Юлиус
993
385
Mocní a bezmocní = Сильные и бессильные.
1989
Kaplan Karel
797
373
Prejavy a state máj 1981 - dec. 1983
1985
Husák Gustáv
2018
482
Слово перед казнью
1950
Фучик Юлиус
2491
228
Прыжок во тьму
1973
Ветишка Рудольф
2101
43
XVI. zjazd Komunistickej strany Československa : Dokumenty a materiály
1981
Komunistická strana Československa. Sjazd (16 1981 Praha)
1129
304
Projevy a stati : Duben 1969 - leden 1970
1970
Husák Gustáv
2945
296
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: