RUSIST
Единый реестр книг

Венгрия

A magyar népzene
1960
Kodály Zoltán
2927
277
Válogatott írásai
1957
Ligeti Károly
2483
218
Kunfi Zsigmond válogatott írásai
1984
Kunfi Zsigmond
692
429
Útmutató néprajzi múzeumok szerveźésére
1992
Bátky Zsigmond
1076
33
A magyar frazeolâogiai kutatâasok tèorténete
1977
Nagy Gaabor O., Kovalovszky Mikl
2773
330
Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században
1969
Endrei Walter
1339
260
A néphagyomàny és a nemzeti müvelödés
1939
Györffy István
813
255
Kiállítás vezetője
1960
"Budapest az őskortól a honfoglalásig" kiállítás (1960 Budapest)
2107
336
Magyar falu, magyar ház
1987
Györffy István
2369
155
В нескольких шагах граница : Роман
1959
Мештерхази Лайош
1621
59
Az 1848-1849. évi Minisztertanácsi jegyzökö nyvek
1989
Magyaroszrág. Minisztertanács
1003
33
Черные алмазы : Роман
1971
Йокаи Мор
649
363
Дверь : Роман
2000
Сабо Магда
1671
92
A Késöi paleolitikum Magyarországon
1964
Gábori Miklós
649
278
Volksbrauch der Ungarn
1932
Viski Károly
1166
276
Csák Máté
1986
Kristó Gyula
2132
56
Modern buildings = Современные здания
2009
Ferkai András
2599
230
Mecsek és környéke
1979
2932
44
Ezerszinű Magyarország
1955
Dabozi Imre
601
481
Katalog wystawy rękopisów i druków polsko-węgierskich XV i XVI wieku
1928
Bibljoteka Jagiellońska (Kraków)
2247
397
History as a discipline - scholarly and scholastic
1980
Berend T. Ivan
1729
78
Veszprém megye régészeti topografiája : A tevecseri és sümegi járás
1970
Bakay Kornél, Kalicz Nándor, Sági Károly
1235
225
Munkásosztály és nemzet
1949
Andics Erzsébet
2298
144
Nyilasok, nemzetiszocialisták : 1935-1944
1966
Lackó Miklós
2180
134
Kalendárium-típusok a néprajzi múzeum gyűjteményében
1987
Cserbák András
779
398
Haladó kritikánk Bessenyeitől Adyig
1952
Lukácsy Sándor
611
35
Zur Entstehung des ungarischen Staates
1940
Brackmann Albert
1920
90
A forradalmi munkásmozgalom Békés megyei harcosai
1979
Irén Ács
1145
197
Hungary and European civilization
1989
1906
175
Экономические реформы в России и Венгрии: опыт сравнительного исследования
1996
Казанцев С. В., Кравченко Н. А., Козлов С. А.
1798
339
Első Kézből : Történeti esszék
1976
Jász Dezső
1782
335
A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog
1958
Mályusz Elemér
1954
76
Sajnovics János : Élete és műve
1973
Lakó György
1131
386
Magyarország képviselete és szerepe a FID-ben
1960
Balázs Sándor
2725
200
Kukoricán térdepelve : Visszaemlékezések
1964
Gárdos Mariska
1951
102
A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája
1983
Arató Endre
1972
101
The art of coinage in Hungary
1963
Huszár Lajos
923
206
Magyarország a Monarchiában : Tanulmányok
1975
Hanák Péter
1993
477
Странный брак : Роман
1959
Миксат Кальман
1351
259
Похождения бравого солдата Швейка
1979
Гашек Ярослав
1900
261
Tüzes kemence : Visszaemlékezések
1968
Marosán György
2959
131
Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben
1970
Boros Ferenc
2775
309
Flemish and French Tapestries in Hungary
1981
László Emőke
1190
370
Monuments de l'architecture turque en Hongrie
1976
Gerő Győző
637
423
Hungary = Венгрия.
1972
Ignotus Paul
2752
215
Будапешт : путеводитель
2007
Джеймс Луис
959
371
Freie Bearbeitungen
2003
774
411
Hét kéziratos pozsonyi missale a Nemzeti múzeumban
1942
Jávor Egon
1900
387
Für die nationale Selbstzwecklichkeit
1932
Gömbös Julius
1378
245
Petite histoire de Hongrie
1990
Lázár István
1415
6
1930 szeptember 1 : "Ébred a vörös holnap!"
1952
Balla Aladárné
2747
206
Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon
1977
Fügedi Erik
1558
121
Clusters of Hungary from our perspective = Кластеры Венгрии с нашей точки зрения
2014
Dobronyi Tamás, Halmos László, Somosi Éva
1740
246
Válogatott beszédek és írások
1960
Landler Jenő
1387
403
Nyúlhústermelés a kisgazdaságban
1990
Czibulyás József
1327
426
L'Enseignement en Hongrie
1963
1853
192
Budapest római öröksége
1985
Kaiser Anna
1073
153
Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig
1980
Kristó Gyula
1861
317
Limoges- i zománcok Magyarországon
1968
Kovács Éva
1214
376
Erdei Ferenc Összegyűjtött művei
1973
Erdei Ferenc
1132
276
Krónika a kun pusztákról
1988
Lakatos Vince
1669
324
A Rákóczi-emigráció Lengyelországban
1973
Hopp Lajos
531
346
Das ungarische Budgetrecht
1924
Magyary Zoltán von
841
126
A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen
1952
Makkai László
2959
154
Az 1875-ös partfúzió
1959
Kondor Viktória M.
2907
20
Картинные галереи Музея изобразительных искусств, Будапешт : путеводитель
1977
Музей изобразительных искусств (Будапешт)
814
266
На берегах Дуная
1973
Андрющенко Сергей Александрович
579
404
Könyvnyomtatás Magyarországon
1974
Bolgár Iván, Végh Oszkár
2933
9
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: