RUSIST
Единый реестр книг

Словакия

K výviny politickej správy na Slovensku v rokoch 1918-1938
1966
Lipscher Ladislav
2654
0
História : Slovensko v obrazoch
1990
Kučera Matúš, Kostický Bohumír
2973
0
Hořovice : Státní zámek, město a okolí
1954
Podzemska Jiřina
1958
0
Život a dílo : Ze vzpomínek pracujících
1953
Branald Adolf, Klepl Jan
1507
0
Vinársky rok
1989
Malík Fedor
1554
0
Бомба для Гейдриха : Докум. повесть
1965
Гамшик Душан, Пражак Иржи
751
0
Слово перед казнью
1952
Фучик Юлиус
2465
0
Právo na podniku a jeho reflexy na osobní svobodu
1934
Drábek Jaroslav
593
0
The rearing and introduction of syrmaticus reevesii
1986
Pokorný Fridolin, Pikula Jiři
999
0
Под каштанами Праги : Драма в 4 д., 5 карт
1947
Симонов Константин Михайлович
1095
0
Bibliografie periodik Jihomoravského kraje 1966-1985
1990
Kubíček Jaromír, Riedl Mirko
1546
0
Vplyv podzemných vôd na vznik sol'ných pôd na Slovensku
1970
Červenka Ladislav
1560
0
Letia plte dolu vodou .. : Pltníci na slovenských riekach
1977
Huska Miroslav Anton
1942
0
Czechoslovakia : Album
1958
Rachlík F.
651
0
Рассвет над Влтавой : Роман
1953
Резник Яков Лазаревич
766
0
Аргумент агрессии
2011
Шепель Александр Дмитриевич
2962
0
Politické strany a Mnichov : Dokumenty
1961
Král Václav
1160
0
Počátky českého dělnického tisku
1951
Kreibich Karel
1172
0
Леса молчат : Роман
1970
Горак Йозеф
2497
0
Naše dějiny v datech : Pro čtenáře od 11 let
1989
Koudelková Jarmila
2943
0
Vznik národních výborů
1956
Bertelmann Karel
2599
0
Deset let : Sborník statí a projevů : 1936-1946
1949
Gottwald Klement
1557
0
SSSR v české knižní produkci z let 1918-1938
1977
Mašaty Ladislava
1387
0
Bücherverzeichnis 1953-1966
1968
"Artia" Verlag (Prag)
2297
0
ČeskoslovenskÝ rok 1938 = Чехословацкий год 1938
2011
Kvaček Robert, Heyduk Miloš
881
0
Страна-перекресток : 5 недель в Чехословакии
1937
Третьяков Сергей Михайлович (писатель 1892-1937)
507
0
První ruská revoluce a její ohlas v českých zemích
1955
Kodedová Oldřiška
799
0
Tchécoslovaquie-carrefour de l'Europe : Essai
1950
Braun Madeleine, Chambeiron Robert
2746
0
České erby : Pro čtenáře od 9 let
1988
Janáček Josef, Louda Jiří
2115
0
Veleba Sitna
1989
Kmet' Andrej (1841-1908)
2763
0
Československá umenia v sovietskej tlači
1981
Fircáková Kamila, Ďurova Soňa
2322
0
Krásy Československa : Album
1972
Heckel Vilém
1631
0
Тернистый путь : Роман
1953
Краль Франя
1096
0
Под каштанами Праги : Драма в 4 д., 5 карт
1946
Симонов Константин Михайлович
2470
0
Turčianska stolica
1989
Bel Matej
2345
0
Výskum inkunábulí na Slovensku
1958
Kotvan Imrich
2346
0
Zhospodárněni distribuce
1946
Anthropius Josef
1181
0
Мы подружились в Судетах : Докум. повесть
1972
Панферов Александр Иванович
2889
0
Черный генерал : Повесть о Д. Мурзине
1970
Гофман Генрих Борисович
2523
0
Commerce and finance in Czechoslovakia
1922
Geringer Vladimir August, Herman Edward P.
2492
0
Obojživelníky slovenska
1963
Lác Ján
613
0
Na prahu roku 1950
1950
Gottwald Klement
1830
0
Sgrafitová výzdoba zámku v Telči
1955
Krčálová Jarmila
1685
0
Jsem Ladislav Krejčí vrtač
1949
Krejčí Ladislav
2923
0
Přečerpávací vodní elektrárny
1963
Hušek Josef
1141
0
[Přilba zvaná "Svatováclavská"]
1964
Hejdová Dagmar
2602
0
Йозеф Мак : Роман
1972
Циген-Гронский Йозеф
1847
0
Bernard-Bolzano-Gesamtausgabe
1975
Bolzano Bernard
1125
0
Konfidenti = Тайные агенты.
1991
Tomášek Dušan
1298
0
The Czechoslovak new wave
1985
Hames Peter
2509
0
Počátky českého a slovenského novinářství
1955
Klimeš Vladimír
2811
0
Československo : Príroda a umenie : Album
1989
Havel Jiří
2218
0
Začiatky marxistickej filozofie na Slovensku
1987
Hajko Dalimír
1555
0
Česká kniha v proměnách staletí
1990
Hlaváček Ivan, Kneidl Pravoslav, Krása Josef, Nuska Bohumil
1127
0
Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku
1974
Frolec Václav
896
0
Snění o Evropě : (Polit. esej)
1990
Dienstbier Jiří
2502
0
Lidové umění z Cech, Moravy a Slezska
1987
Staňková Jitka
2398
0
Национально-освободительное движение в Чехословакии, 1938-1945
1961
Недорезов Александр Иванович
2958
0
Слово перед казнью
1950
Фучик Юлиус
2427
0
Proletáři : Povídky
1960
Hrbek Rudolf
2737
0
Zlaté pražské časy
1966
Krosnář Josef
2315
0
Это было в Праге : Роман
1956
Брянцев Георгий Михайлович
669
0
... Czechoslovakia's economic resources
1935
Einzig Paul
614
0
Súčasná slovenská scénografia
1977
Lajcha Ladislav
1891
0
Československá slavistika v letech 1918-1939
1977
Kudělka Milan, Šimeček Zdenĕk, Večerka Radoslav
1440
0
Das Hausrind aus Mikulčice und seine Bedeutung
1988
Kratochvíl Zdeněk
1353
0
Československý rok 1938
1988
Kvaček Robert, Chalupa Aleš, Heyduk Miloš
1762
0
Triedne boje na Nitriansku v rokoch 1919-1929
1961
Holka Filip
761
0
Česká kniha v cizině 1939-965
1968
Broukalova Zdenka
2052
0
Na nepřemožitelné frontě : Výbor z díla
1954
Krejčí Jan
1342
0
Vlastivedný sprievodca po Slovensku
1978
Haviarová Darina, Uhrin Pavol
1614
0
Partyzáni v Československu, 1941-1945
1984
Gebhart Jan
2718
0
Diptera Brachycera of a forest stoppe near Brno (Hády Hill)
1993
Rozkošný Rudolf, Vaňhara Jaromír
2352
0
Смерть ходит по горам : Роман
1970
Минач Владимир
1703
0
Рассвет над Влтавой : Повесть
1966
Резник Яков Лазаревич
1523
0
O zavedení a rozšířeni knihtisku v Čechách
1954
Dobrovský Josef
777
0
O rolnické otázce : Sborník statí a projevů
1956
Gottwald Klement
2253
0
Směrnice pro vypracováni prováděcích plánů ... na rok 1952 ...
1951
Československá Socialistická Republika. Úřad plánovací
2877
0
История Словакии, V-XX века : Док. исслед
2000
Шумов Сергей Александрович, Андреев Александр Радьевич
637
0
Наступление : Роман
1953
Ржезач Вацлав
611
0
Toulky Berounským krajem : Album
1988
Dusík Bohumil
1663
0
V oceli šestí na světě : Črty z mírového boje o uhlí a ocel
1951
Hašková Lenka, Oborský Stanislav, Žák Jiří
1452
0
Жизнь против смерти : Роман
1954
Пуйманова Мария (1893-1958)
1489
0
Августовские дни : воспоминания
2017
Жебрунов Иван Леонидович (1917-1999)
3019
0
Sociálny rozvoj Slovenska v podmienkach socializmu
1989
Cirbes Vladimír
1456
0
Historické organy na Slovensku = Historische Orgeln in der Slowakei
1982
Gergelyi Otmar, Wurm Karol
582
0
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: