RUSIST
Единый реестр книг

Польша

Sociological studies : Problemy i kontynuacje
1993
Alek-Kowalski Tadeusz
1852
383
Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie
1962
Dobrowolski Henryk, Konarski Stanis
1212
57
Politische Geschichte des deutschen Ordens in Preussen
1932
Krollmann Christian
1000
357
Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII-XV wiek
2008
Wywrot-Wyszkowska Beata
787
391
Wybór pism
1987
Chojnacki Piotr
1781
99
Problemy reprodukcji środków trawałych w gospodarce narodowej
1992
Kudrycka Izabella
2397
361
Für Frieden und Volksdemokratie : Bericht über die Tätigkeit einiger kommunistischer Parteien gehalten auf der Konferenz in Polen : Ende September 1947
1947
Informations-Konferenz der Vertreter einiger kommunistischer Parteien (1947 Warschau)
2101
150
Польша против СССР, 1939-1950
2007
Яковлева Елена Викторовна (историк)
874
120
Targowica leży nad Atlantykiem
1952
Arski Stefan
2234
343
Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998)
2000
Wandowicz Konrad
608
292
Приключения Каспера Берната в Польше и других странах : Роман : Для сред. и ст. возраста
1975
Шишова Зинаида Константиновна, Царевич Сергей Александрович
1042
59
Historia gospodarcza Polski XIX wieku
1984
Kostrowicka Irena, Tomaszewski Jerzy, Landau Zbigniew
2130
123
Polski handel z ZSRR w latach 70-tych i 80-tych
1992
Pawłowska Małgorzata
2988
294
И была любовь в гетто
2010
Эдельман Марек
1365
453
Банковская система Польши
2005
Богацка-Кисель Эва, Возневска Гражина, Господарович Анджей
1811
226
Nasz naród jak lawa : Studia z literatury i obyczaju dobu romantyzmu
1974
Kamionka-Straszakowa Janina
1067
338
Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
1975
Krasuski Jerzy
1402
138
Польский плен : военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919-1921 годах
2011
Матвеев Геннадий Филиппович (д-р ист. наук 1943-)
1720
169
Polska w pierwszej wojnie światowej
1963
Holzer Jerzy, Molenda Jan
1978
32
Normy planowania gospodarczego w systemie prawa
1992
Bator Andrzej
625
402
Heroic overture : for orchestra
1972
2415
466
Udział chłopów w obronie Rolski : Zarys historyczny
1946
Inglot Stefan
2013
344
Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego
1985
Kaleta Andrzej
1250
389
Польша : политика. Экономика. Общество
2016
Воротников Владислав Владиславович, Габарта А. А, Дымшиц Н. С
2545
92
Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620
1973
Łoziński Jerzy Zygmunt
2638
120
Młodzi z garnizonu Łodź ("Promieniści")
1974
Gajek Stanisław
927
265
Kultura ludowa
1947
Bystroń Jan Stanisław
602
455
Życie moje tak burzliwe... : Wspomnienia i dok
1993
Żegota-Januszajtis Marian
2510
259
Варшава : путеводитель
2012
Свинделлс Кристиан
1255
281
Истребление зубров в Украине, Беларуси, Польше и России : материалы независимого расследования
2007
Борейко Владимир Евгеньевич, Сесин Владимир Анатольевич
2690
66
Анатомия ненависти : русско-польские конфликты в XVIII-XX вв
2008
Тарас Анатолий Ефимович
1438
198
Православная церковь в Польше и Литве : (по Volumina Legum)
2002
Беднов Василий Алексеевич (богослов 1874-1935)
2826
377
Ноктюрны
19
2421
275
Kulisy wielkiej prowokacji
1960
Juryś Roman
2226
98
Problemy asercji zdaniowej : Szkice pragmatyczne
1972
Majdański Stanisław
2562
55
Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej
1964
Gedl Marek
1760
314
Действительность : Роман
1948
Путрамент Юрий
634
185
Рассказы : Пер. с пол
1977
Путрамент Ежи
936
361
Kamienie na szaniec
1956
Kamiński Aleksander
2519
38
Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku Andrychowskim w XIX wieku
1976
Kulczykowski Mariusz
534
350
Księga wspomnień. 1919-1939
1960
Barcikowski Wacław
1251
103
Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939 : Powiązania i wpływy
1971
Kowalak Tadeusz
718
368
Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-35
1970
Borkowski Jan
2419
19
L'Agriculture polonaise
1929
831
145
Administracja wodna i żeglugowa Odry
1991
Chełmoński Adam, Kieres Leon
2360
85
Krok za rogatki
1964
Burchard Przemyslaw
1113
125
Miałem wtedy 14 lat : Wspomnienia
1972
Filipowicz Jerzy
2803
208
Nie byłem Kolumbem : Wspomnienia
1977
Bayer Stanisław
1926
431
Zbiór przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
1948
Andrzejewski Bernard, Kula Jan
502
184
1985
2002
Cygan Jan
1998
1966
Kalabiński Stanisław
1967
Kurek-Dudowa Halina
1985
Fiołka Janusz
1970
Bernaś Franciszek, Meissner Lucjan
2000
1971
Krawczyńska Jadwiga
1997
Buchwald-Pelcowa Paulina
1961
1949
1990
1959
Климов Всеволод Владимирович
2008
1995
Vachon John
2003
1962
Konderski Wacław
1984
Banach Jerzy
2006
Przybysz Kazimierz
2002
Sławek Tadeusz
1980
1995
Eulenburg Adelheid, Engels Hans
1991
Воробьев Андрей Владимирович
2013
Ścios Aleksander
2012
Milch Baruch
1995
1999
2012
1997
1993
Żochowski Stanisław
2004
Hawlena Joanna
1968
Banasiewicz Maria
2000
Bończak-Kucharczyk Ewa, Maroszek Józef, Kucharczyk Krzysztof
1992
Balcerowicz Leszek
2000
Zarzębski Tadeusz
1938
Kowalski Bronislaw
2013
1972
Krajewska Wanda
1997
1995
Nowak Andrzej
1997
Szwarc Andrzej
1947
Lepszy Kazimierz
2012
2002
Ziołowicz Agnieszka
2001
Bogacz Daniel
2002
Boruta Mirosław
1968
Kuszyk Władysław
1993
Gorczyca-Skała Jedwiga, Solecka Joanna
1997
Babnis Maria, Nowak Zbigniew, Sawicki Jan Kazimierz
2012
Estreicher Karol
1999
Аникин М.А.
1982
Seredyński Jan, Pawlak Zacheusz
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: