RUSIST
Единый реестр книг

Польша

Dwie pieśni : na fortepian : op.3
1881
2474
270
Strażackie odznaczenia, odznaki, wyróżnienia i medale
1988
Kowalski Marian
1809
52
Historia zoologii w Polsce do r. 1918
1955
Brzek Gabriel
593
269
Morska polityka gospodarcza Polski
1928
Bohdan Edward
1323
142
Собибор
2008
1804
10
Брожение : Романы : В 2 т. : Пер. с пол
1967
Реймонт Владислав Станислав
877
438
Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich
1992
Siwicki Mikołaj
1355
391
Наливайко : Роман
1951
Ле Иван Леонтьевич
1414
113
Дом Явора : Роман
1956
Мах Вильгельм
1323
250
Bibliografia bibliografij polskich : Do 1950 roku
1966
Hahn Wiktor
1688
243
Kobieta w walce
1970
1341
228
Młodzi z garnizonu Łodź ("Promieniści")
1972
Gajek Stanisław
982
215
Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka
1973
Bohdziewicz Piotr
2174
203
Barok
1973
Hernas Czesław
2489
42
Polish greats = Великие поляки.
1980
Madison Arnold
2467
188
Umowy międzynarodowe Polski 1919-1934
1935
Makowski Juljan
719
389
Eine neue Rebelia Heyl, aus Polen (Lepid., Psychidae)
1963
Hering Erich Martin
831
411
Moje wspomnienia
1931
Łańcucki Stanisław
2762
373
Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях
2009
Яжборовская Инесса Сергеевна, Яблоков Анатолий Юрьевич, Парсаданова Валентина Сергеевна
2548
96
Burżuazja polska w XIX i XX wieku : szkice historyczne
1979
Kołodziejczyk Ryszard
2145
413
Belgium and Poland in international relations 1830-1831
1960
Betley J. A.
2191
270
Pierwiosnki polskiego romantyzmu
1949
Kubacki Wacław
1046
366
Клехи : в лагерях смерти
2007
Маляк Генрих Мария
876
338
Demokracja w przedsiębiorstwie
1984
Jaworski Tadeusz B.
1708
397
Kółka rolnicze w II Rzeczy Pospolitej
1978
Borkowski Jan, Gurnicz Antoni
1129
167
... Zamek Lubelski : (Wspomnienia)
1933
Kraczkowski Jan
667
443
Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku
1977
Cetera Bronisław
568
184
СССР - Польша - 1939: трагические последствия вражды … = ZSRR - Polska 1939: tragiczne skutki wrogości…
2014
Чичкин Алексей Алексеевич (журналист 1959-)
906
225
Filozofia pozytywistyczna : (Od Hume'a do Kola Wiedeńskiego)
1966
Kołakowski Leszek
2699
320
Наливайко : Ист. роман
1964
Ле Иван Леонтьевич
1242
146
The vapor = Туман.
1976
Bar Oni Bryna (1925)
2277
242
Rondos
2011
2373
364
Lustracja Województwa pomorskiego 1565
1961
1186
294
Notatki lepisopterologiczne. II
1950
Adamczewski Stanisław F.
1676
287
Z robotniczych tradycji Wielkopolski
1984
Czubiński Antoni, Olszewski Marian
2195
366
Pisma wybrane
1962
Kelles-Krauz Kazimierz
1219
366
O nowem stanowisku Aphelocheirus aestivalis Fabr. w Strumieniu pod Pińskiem
1934
Kulmatycki Włodzimiers, Pęska-Kieniewiczowa Wanda
2997
336
Poland = Польша.
2001
Torres Raymond
1237
85
Крестоносцы : роман
2006
Сенкевич Генрик
1315
94
Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce
1965
Janiszewska-Talago Elżbieta
2455
16
Księga pamiątkowa energetyki kaliskiej, 1916-1996 = История энергетики г.Калиша
1996
Bednara Kaznimierz, Kierzkowska Marzanna, Nowaczyk Maciej
962
240
Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku
1964
Błaszczyk Leon Tadeusz
541
502
Pomorze : Reportaż z pola walki
1973
Flisowski Zbigniew
1846
327
Польша
2006
Марчинек Роман
2782
360
Klimat Dolnego Śląska i kraio polarnych
1994
1246
395
Лодзинское восстание
1958
Хренов Иван Александрович
2830
352
Ostatnia tajemnica zatopionych bogów
1971
Błahij Kazimierz
928
228
Dzieje teologii katolickiej w Polsce
1976
2530
322
Civilisations épipaléolithiques en Pologne centrale
1961
Chmielewski Waldemar
1249
321
Пани колдунья : Роман
2002
Шкатула Лариса Олеговна
548
109
Кибериада : сборник : перевод с польского
2007
Лем Станислав
2506
36
Rozdawnictwo skonfiskowanych dóbr ziemskich w prawie polskim XV-XVI wieku
1974
Goźdź-Roszkowski Krzysztof
802
365
История Польши : с X в. и до наших дней
2004
Тымовский Михал, Кеневич Ян, Хольцер Ежи
1322
30
Rola daru w obrzędzie weselnym
1986
Maj Małgorzata
2684
217
"Magnus" in der Eigenschaft als Epitheton der Herrscher
1986
Matuszewski Józef
1828
423
Listy nie wysłane = Непосланные письма`.
1990
Branicka-Wolska Anna
2352
193
Latyfundium Radziwi±±âow w XV do po±owy XVI wieku
1985
Malczewska Miros±awa.
599
212
Warsaw death ring 1939-1944
1968
Bartoszewski Władysław
1810
357
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: