RUSIST
Единый реестр книг

Польша

Sociological studies : Problemy i kontynuacje
1993
Alek-Kowalski Tadeusz
1852
383
Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie
1962
Dobrowolski Henryk, Konarski Stanis
1212
57
Politische Geschichte des deutschen Ordens in Preussen
1932
Krollmann Christian
1000
357
Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII-XV wiek
2008
Wywrot-Wyszkowska Beata
787
391
Wybór pism
1987
Chojnacki Piotr
1781
99
Problemy reprodukcji środków trawałych w gospodarce narodowej
1992
Kudrycka Izabella
2397
361
Für Frieden und Volksdemokratie : Bericht über die Tätigkeit einiger kommunistischer Parteien gehalten auf der Konferenz in Polen : Ende September 1947
1947
Informations-Konferenz der Vertreter einiger kommunistischer Parteien (1947 Warschau)
2101
150
Польша против СССР, 1939-1950
2007
Яковлева Елена Викторовна (историк)
874
120
Targowica leży nad Atlantykiem
1952
Arski Stefan
2234
343
Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998)
2000
Wandowicz Konrad
608
292
Приключения Каспера Берната в Польше и других странах : Роман : Для сред. и ст. возраста
1975
Шишова Зинаида Константиновна, Царевич Сергей Александрович
1042
59
Historia gospodarcza Polski XIX wieku
1984
Kostrowicka Irena, Tomaszewski Jerzy, Landau Zbigniew
2130
123
Polski handel z ZSRR w latach 70-tych i 80-tych
1992
Pawłowska Małgorzata
2988
294
И была любовь в гетто
2010
Эдельман Марек
1365
453
Банковская система Польши
2005
Богацка-Кисель Эва, Возневска Гражина, Господарович Анджей
1811
226
Nasz naród jak lawa : Studia z literatury i obyczaju dobu romantyzmu
1974
Kamionka-Straszakowa Janina
1067
338
Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
1975
Krasuski Jerzy
1402
138
Польский плен : военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919-1921 годах
2011
Матвеев Геннадий Филиппович (д-р ист. наук 1943-)
1720
169
Polska w pierwszej wojnie światowej
1963
Holzer Jerzy, Molenda Jan
1978
32
Normy planowania gospodarczego w systemie prawa
1992
Bator Andrzej
625
402
Heroic overture : for orchestra
1972
2415
466
Udział chłopów w obronie Rolski : Zarys historyczny
1946
Inglot Stefan
2013
344
Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego
1985
Kaleta Andrzej
1250
389
Польша : политика. Экономика. Общество
2016
Воротников Владислав Владиславович, Габарта А. А, Дымшиц Н. С
2545
92
Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620
1973
Łoziński Jerzy Zygmunt
2638
120
Młodzi z garnizonu Łodź ("Promieniści")
1974
Gajek Stanisław
927
265
Kultura ludowa
1947
Bystroń Jan Stanisław
602
455
Życie moje tak burzliwe... : Wspomnienia i dok
1993
Żegota-Januszajtis Marian
2510
259
Варшава : путеводитель
2012
Свинделлс Кристиан
1255
281
Истребление зубров в Украине, Беларуси, Польше и России : материалы независимого расследования
2007
Борейко Владимир Евгеньевич, Сесин Владимир Анатольевич
2690
66
Анатомия ненависти : русско-польские конфликты в XVIII-XX вв
2008
Тарас Анатолий Ефимович
1438
198
Православная церковь в Польше и Литве : (по Volumina Legum)
2002
Беднов Василий Алексеевич (богослов 1874-1935)
2826
377
Ноктюрны
19
2421
275
Kulisy wielkiej prowokacji
1960
Juryś Roman
2226
98
Problemy asercji zdaniowej : Szkice pragmatyczne
1972
Majdański Stanisław
2562
55
Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej
1964
Gedl Marek
1760
314
Действительность : Роман
1948
Путрамент Юрий
634
185
Рассказы : Пер. с пол
1977
Путрамент Ежи
936
361
Kamienie na szaniec
1956
Kamiński Aleksander
2519
38
Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku Andrychowskim w XIX wieku
1976
Kulczykowski Mariusz
534
350
Księga wspomnień. 1919-1939
1960
Barcikowski Wacław
1251
103
Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939 : Powiązania i wpływy
1971
Kowalak Tadeusz
718
368
Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-35
1970
Borkowski Jan
2419
19
L'Agriculture polonaise
1929
831
145
Administracja wodna i żeglugowa Odry
1991
Chełmoński Adam, Kieres Leon
2360
85
Krok za rogatki
1964
Burchard Przemyslaw
1113
125
Miałem wtedy 14 lat : Wspomnienia
1972
Filipowicz Jerzy
2803
208
Nie byłem Kolumbem : Wspomnienia
1977
Bayer Stanisław
1926
431
Zbiór przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
1948
Andrzejewski Bernard, Kula Jan
502
184
Godni Polski : Z historii Batalionów Chłopskich
1967
Kurek-Dudowa Halina
943
265
Płonąca granica
1970
Bernaś Franciszek, Meissner Lucjan
1707
245
Julian Ursyn Niemcewicz and America
1961
2797
287
Фольварк "Стары Двур" : Повесть
1959
Климов Всеволод Владимирович
1454
263
Z działalności banków polskich w latach 1928-1935 : (Wspomnienia)
1962
Konderski Wacław
1199
183
Testament = Завещание.
2012
Milch Baruch
1664
298
Myślę o wrześniu 1939
1993
Żochowski Stanisław
2436
106
Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego stan z 1988 roku
2000
Bończak-Kucharczyk Ewa, Maroszek Józef, Kucharczyk Krzysztof
733
28
800 dni : Szok kontrolowany
1992
Balcerowicz Leszek
2706
224
Dzieje floty polskiej
1947
Lepszy Kazimierz
2731
245
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: