RUSIST
Единый реестр книг

(1471-1528)

Albrecht Dürer in seinen Briefen
1908
Dürer Albrecht
2697
204
Dürer
1956
Białostocki Jan
2394
74
Die Zeichnungen Albrecht Dürers
1936
Dürer Albrecht
1299
117
Dürer : La vita e l'opera
1969
Heinzl Brigitte
2979
36
Дюрер
2003
Кондратович Надежда А
556
19
Entwicklungsstufen der Dürerforschung
1971
Jahn Johannes
1936
211
Albrecht Dürer : Album
1964
Neidhardt Hans-Joachim
2409
44
The life and art of Albrecht Dürer
1967
Panofsky Erwin
1313
474
Albrecht Dürer als denkender Künstler
1944
Kauffmann Hans
1908
197
The world of Dürer, 1471-1528
1973
Russell Francis
832
453
L'univers de Dürer
1971
Hoetink Hans
1866
409
Dürer : An album : Transl. from Rom
1984
Guy Marica Viorica
847
241
L'opera completa di Dürer : Album
1968
Dürer Albrecht
677
307
[Katalog]
1928
Dürer Albrecht Ausstellung (1928 Nürnberg)
1240
130
Albrecht Dürer als Maler : Album
1953
Dürer Albrecht
2674
29
Albrecht Dürer. 1471-1528
1957
Nanu Adina
1733
116
Albrecht Dürer; Rembrandt van Rijn: An album
1981
Dürer Albrecht
2724
342
Dürer
1955
Fenyő Iván
2291
350
Альбрехт Дюрер : Очерк его личности
1923
Вельфлин Генрих
734
353
Тайна Альбрехта Дюрера : Урок Ш. Амонашвили : 3-4-е кл
2000
Амонашвили Шалва Александрович
2846
141
Direr : Album
1981
Ruggeri Ugo
2561
362
Dürer's 1511 drawing of a press and printer
1947
Nash Ray
1842
22
Альбрехт Дюрер : Его родина, его жизнь, его творчество
1923
Чечулин Николай Дмитриевич
757
8
Albrecht Dürer : Album
1985
Musper Heinrich Theodor
1933
392
Das Leben von Albrecht Dürer
1928
Hoffmann Paul Theodor
2813
38
[Catalogue
1977
"Albert Dürer aus Pays-Bas. Son voyage (1520-1521) son influence" exposition (1977 Bruxelles)
1371
184