RUSIST
Единый реестр книг

Czartoryski Adam Jerzy

Über die Memoiren des Fürsten Adam Czartoryski
1898
Ulmann Heinr.
2445
5
Dyplomata Polski z XIX wieku : Książe A. Czartoryski
1863
Siemieński Luc.
1155
236
Żywot Ks.Adama Jerzego Czartoryskiego
1905
Bielinski Jozef
2763
363
Le prince Adam Czartoryski
1862
Félix
1188
288
List otwarty do Adama J. Czartoryskiego
1855
Konopski Jan
2634
208
Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
1881
Zaleski Bronisław
2381
268
Kazanie na pogrzebie ś.p. xięcia Adama Czartoryskiego miane w kościele warszawskym Ś.Krzyża dnia 22. Kwietn. 1823 r. : Przedrukowane
1823
Woronicz Jan Paweł (архиепископ Варшавский 1757-1829)
2821
419
Czartoryski, Wielopolski et Mieroslawski
1863
Mickiewicz Ladislaw
2596
218
Biographie du prince Adam Geo. Czartoryski
1835
Niemcewicz Julian Ursyn
2405
268
Dążność Czartoryskich do korony polskiéj
1839
Zwierkowsky Walenty
1065
330
Ksiązę Adam Czartoryski podczas powstania listopadowego
1900
Gadon Lubomir
3029
364