RUSIST
Единый реестр книг

(1809-1849)

Trois destins tragiques : Slowacki, Krasinski, Norwid
1931
Krakowski Edouard
2973
273
Poe : A critical study
1957
Davidson Edward Hutchins
2422
186
Poe in north light : The Scandinavian response to his life and work
1973
Anderson Carl Lennart
503
328
Music and Edgar Allan Poe : A bibliographical study
1939
Evans May Garrettson
1304
374
The major poems and tales of Edgar Allan Poe
1965
Rogers David Madison
2961
77
Czijmy pamięć Juliusza Słowackiego
1909
Gębarski Stefan
2598
152
O budowie wiersza u Słowackiego
1909
Rowiński Michał
1687
405
Poe, journalist & critic
1969
Jacobs Robert Durene
1014
291
W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : Szkice i materiały
1967
Makowski Stanisław, Sudolski Zbigniew
1304
459
Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849)
1956
Boleski Andrzej
780
342
Portret Słowackiego
1955
Hertz Paweł
1661
416
The multi-man genre and Poe's Byrons
1987
Bachinger Katrina
2663
444
Edgar Allan Poes symbolistische Erzählkunst
1967
Staats Armin
2461
414
Poe : A biography
1962
Bittner William Robert
2970
395
Kobieta i Kobiecość w poezyi J.Słowackiego
1910
Zaleski Zygmunt L.
937
342
The enigma of Poe
1960
560
418
The French face of Edgar Poe
1957
Quinn Patrick Francis
2631
325
Anton Tschechows Kurzgeschichte und deren Vorläufer
1938
Halm Hans
2299
189
Życie Jul.Słowackiego
1896
Hösick Ferdynand
2108
22
Darwin i Słowacki
1909
Lutosławski Wincenty
2691
262
Słowacki
1958
Kleiner Juliusz
2276
241
Poe and the British magazine tradition
1969
Allen Michael
684
155
Z dziejów stosunku Słowackiego do Mickiewicza
Kridl Manfred
1306
422
Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego
1873
Chmielowski Piotr
1730
339
Edgar Poe : Eine psychoanalytische Studie
1934
Bonaparte Marie
2082
121
Edgar Allan Poe
1961
Buranelli Vincent
2339
224
Bibliography of the writings of Edgar A. Poe
1934
Robertson John Wooster
1375
328
Ewolucja obrazów u Słowackiego
1925
Skwarczyńska Stefanja
2385
283
Edgar Allan Poe : A critical biography
1942
Quinn Arthur Hobson
2351
51
Tam gdzie się urodził J.Słowacki : Krzemieniec
1909
Hoffman Karol
1389
241
Znaczenie przywiezienia do kraju zwłok Słowackiego
1908
Piotrowski Feliks
1022
236
Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe : The man and his work
1972
Hoffman Daniel Gerard
2322
128
Juliusz Słowacki : Droga twórcza
1980
Makowski Stanisław
1962
464
Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego
1894
Chmielowski Piotr
2009
389
Life and letters of Edgar Allan Poe
1903
Harrison James Albert
985
78
Israfel : The life and times of Edgar Allan Poe
1934
Allen Hervey
2091
334
Le principe de la poésie
1945
Poe Edgar Allan
2676
376
Edgar Poe : Sa vie, son œuvre : Étude analytique
1958
Bonaparte Marie
2542
348
Słowacki i Komierowski : Z trzema rycinami
1909
Méyet Leopold
2734
45
Poe, creator of words
1974
Pollin Burton Ralph, Poe Edgar Allan
1454
105
Słowacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum
1959
Floryan Władysław, Zakrzewski Bogdan
2803
16
Edgar Allan Poe in Hispanic literature
1972
Englekirk John Eugene
772
76
Juliusz Słowacki
1862
Reitzenheim Jos.
1357
98
The letters of Edgar Allan Poe : I-II
1948
Poe Edgar Allan
2217
292
Słowacki i Szekspir
1909
Chlebowski Bronisław
596
68
Poe as a literary critic
1946
Cooke John Esten
2356
57
Juljusz Słowacki : Urywki u zarys biograficzny
1910
Szymanowska Z.
2558
53
Edgar Allan Poe : La scrittura eterogenea
1988
Marchetti Leo
1709
169