RUSIST
Единый реестр книг

Театр, польский

Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku
1967
Csató Edward
2023
288
Koleje życia czyli Materiały do historii teatrów prowincjonalnych
1957
Krzesiński Stanisław
2407
35
Teatry dramatyczne ziem zachodnich : 1945-1960
1963
Misiorny Michał
513
362
Szymanowski w teatrze
1992
Komorowska Małgorzata
1969
105
Teatr zdradzonego przymierza
1985
Dziewulska Małgorzata
1087
79
Niedyskrecje teatralne
1960
Cudnowski Henryk
1015
343
Aktorzy warszawscy : Szkice krytyczne
1962
Bogusławski Władysław (-1909)
2320
76
Nim przeminie z wiatrem : Wspomnienia
1974
Horowicz Bronisław
925
125
Komu warto kibicować : Szkice o teatrze i dramacie
1978
Kelera Józef
1579
425
Teatr stary i nowy
1973
Kłossowicz Jan
1099
144
Recenzje teatralne : Wybór
1965
Irzykowski Karol
1964
164
Sztuka aktorska w Polsce 1500-1633
1974
Lipiński Jacek
1198
70
Dramat i teatr średniowiecza i Renesansu w Polsce
1981
Lewański Julian
915
184
Teatr : Wybór pism
1959
Kożmian Stanisław
2980
236
Aktorzy
1976
Hausbrandt Andrzej
650
43
Trudne początki : Teatr Łodzki w latach 1844-1863
1976
Kuligowska Anna
2318
334
Teatr mojego życia
1976
Małkowska Hanna
2394
20
W stronę teatru : Ludzie, zdarzenia, polemiki
1976
Korcelli Kazimierz
641
197
Godziny osobliwe : Zbiór felietonów o teatrze
1966
Bechczyc-Rudnicka Maria
2709
231
Theatrum militans, 1939-1945
1987
Schiller Leon
790
413
Aktorowie w podróży
1969
Dąbrowski Stanisław
2032
275
O teatrze i sztuce
1967
Frycz Karol
1757
100
Teatra w Polsce
1953
Estreicher Karol
1368
52
Mój teatr : Zbiór
1964
Gall Iwo
1080
465
Teatr z bliska : pamiętnik teatralny z lat 1971-1978
1985
Adamski Jerzy
1880
89
Na deskach świat oznaczających
1977
Dąbrowski Bronisław
1630
105
O wolność dla pioruna ... w teatrze
1973
Korzeniewski Bohdan
1355
107
Pojedynki o teatr
1969
Kelera Józef
2982
37
Teatr w Polsce, 1918-1939 : wielkie oâsrodki
1984
Marczak-Oborski Stanis±aw.
1413
13
Świat aktorski moich czasów
1957
Grzymała-Siedlecki Adam
2556
449
Teatr lwowski w latach 1800-1842
1967
Lasocka Barbara
2883
142
Dzieje sceny kaliskiej 1800-1914
1962
Kaszyński Stanisław
1946
144
Cudowny świat teatru : Art. i rec., 1916-1962
1981
Lechoń Jan
2634
110
Teatr i absurdy : Szkice
1967
Grén Zygmunt
693
172
Remanent życia starego aktora
1969
Biegański Wiktor
615
306
Pod teatralną Szminką
1957
Kudliński Tadeusz
2379
110
Zeitgenössisches polnisches Theater
1977
Filler Witold
2966
240
Polish theatrical audiences in figures : (1946-1967)
1970
Hausbrandt Andrzej
2872
351
Jak wam się podoba
1962
Kott Jan
2591
12
Twarze i maski : Szkice teatralne
1970
Czanerle Maria
2826
347
Modele teatru : Szkice o polskim teatrze współczesnym
1971
Filler Witold
1848
364
Rodowód polskiego teatru
1972
Kudliński Tadeusz
2384
179
Teatr w Polsce, 1918-1939 : Wielkie ośrodki
1984
Marczak-Oborski Stanisław
2537
376
Teatr dawnej Polski : Budynki, dekoracje, kostiumy
1971
Król-Kaczorowska Barbara
963
412
Duchowość i maestria : Recenzje teatralne, 1901-1940
1992
Limanowski Mieczysław
527
20
Siły i środki naszej sceny
1961
Bogusławski Władysław (-1909)
1863
415
Życie teatralne proletariatu polskiego, 1878-1914
1982
Kozłowski Józef
1403
457
Godzina przestrogi : Szkice z teatru 1955-1963
1964
Grén Zygmunt
1478
428
Maje wapomnienia
1958
Małkowski Henryk
1476
215
Taki nam się snuje dramat ... : Szkice z teatru 1971-1976
1978
Grén Zygmunt
680
378
Teatr młody - teatr otwarty
1978
Litwiniec Bogusław
820
11
Tradycja i styl a teatrze : Pisma krytyczno-teatralne
1986
Brumer Wiktor
973
13
Z pamiętnika aktora
1958
Leszczyński Jerzy
2844
195
Świat aktorski moich czasów
1973
Grzymała-Siedlecki Adam
1976
367
The Polish theatre
1963
Csató Edward
1804
233
Zelwerowicz i scena łódzka
1960
Lipiec Wanda
2286
446
Oczarowania : Wspomnienia
1975
Lorentowicz Irena
881
300
Reżyserzy polskiego teatru
1979
Grodzicki August
2717
148
Dramat czeski i słowacki na scenach polskich
1965
Bobrownicka Maria
2609
427
Teatr daremny
1980
Kierc Bogusław
2831
141
Kartki z kalendarza : Wybór felietonów
195
Makuszyński Kornel
1349
123
Na orbicie Melpomeny : Zbiór esejów i szkiców
1966
Grzymała-Siedlecki Adam
727
356
Notatnik aktora
1966
Kreczmar Jan
1487
153
Współczesny teatr polski
1976
Filler Witold
1107
447
Dramat i teatr religijny w Polsce
1991
2022
467
Spory o teatr : Recenzje z lat 1935-1939
1966
Korzeniewski Bohdan
1661
292
Sezony teatralne : Szkice
1977
Fik Marta
906
115
Dni powszednie i święta : Felietony i recenzje teatralne
1975
Kurowski Bohdan
762
182
Dzieje śmiechu : Wspomnienia
1959
Jurandot Jerzy
1290
329
Wspominki
1960
Adwentowicz Karol
1448
382
Opowidania aktorki
1970
Kornacka Stefania
652
363
Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773)
1965
Klimowicz Mieczysław
2711
43
Teatr w dawnym Płocku 1808-1939
1984
Konarska-Pabiniak Barbara
727
353
Dwadzieścia lat opery i operetki w Krakowie : 1954-1974
1974
Lachowicz Stanisław
2802
368