RUSIST
Единый реестр книг

Мицкевич Адам

Mickiewicz : Życie i twórczość
1963
Jastrun Mieczysław
1131
394
И.И.Козлов - переводчик Мицкевича
1919
Гудзий Николай Каллиникович
2595
321
Mickiewicz wśród słowaków
1956
Magnuszewski Józef
2295
212
Пушкин и Мицкевич в истории музыкальной культуры
1988
Бэлза Игорь Федорович
2638
115
Дорогие недруги : повести
2006
Гайворонский Константин Константинович
2140
402
Cięższą podajcie mi zbroje : Powieść o młodości Adama
1959
Chamiec Jadwiga
1423
220
Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. 1824-1829
1949
Gomolicki Leon
2176
214
Legion Mickiewicza 1848-1849
1957
Kieniewicz Stefan
2621
254
Ballady i romanse : Sztuka w 3 aktach
1955
Maliszewski Akeksander
1940
319
Słownik rymów Adama Mickiewicza
1970
Budkowska Janina
842
121
Szkic o Adamie Mickiewiczu
1956
Jastrun Mieczysław
1429
255
Rękopis dla wnuków : Powieść o Mickiewiczu
1955
Bojanowski Gustaw (-1957)
2175
180
Palmira i Babilon
1951
Kubacki Wacław
2885
81
Дом-музей А. Мицкевича в Новогрудке : Путеводитель по залам
1984
Дом-музей А. Мицкевича (Новогрудок)
1840
380
Мысли и замечания
1999
Мицкевич Адам
2177
386
Mickiewicz jako badacz słowiańszczyzny
1956
Batowski Henryk
2042
417
Ludowość u Mickiewicza
1958
1074
191
Namiestnik narodu
1955
Łopalewski Tadeusz
661
210
Adam Mickiewicz : Katalog zur Ausstellung der Deutschen Staatsbibliothek
1956
Deutsche Staatsbibliothek. Ausstellung "Adam Mickiewicz" (Berlin) (1955)
2671
323
... Mickiewicz
1934
Kleiner Juljusz
1784
70
Problematyka filozoficzna w wykładach paryskich Adama Mickiewicza
1986
Januszewski Bernard Woodrow
996
126
[Materialien]
1955
Deutsche Staatsbibliothek. Ausstellung "Adam Mickiewicz" (Berlin) (1955)
1367
283
Über Mickiewicz an die deutsche Freunde
1956
Kubacki Wacław
2751
411
...Жаль перестать быть литвином..Чей поэт А. Мицкевич?
2003
Климчук Виталий Андреевич
569
377
Mickiewicz : Artyzm i język
1977
Górski Konrad
1405
407
Slovenské mickiewicziána : Bibliografia
1955
Bánsky Jozef
2920
100
Die Begegnung in Weimar
1952
Fürnberg Louis
1745
282
Пушкин и Мицкевич : История лит. отношений
2003
Ивинский Дмитрий Павлович
1831
252
Adam Mickiewicz in world literature : A symposium
1956
Lednicki Wacław
576
116
Пушкин и Мицкевич : Материалы к истории лит. отношений 1826-1829
1999
Ивинский Дмитрий Павлович
1298
132
Mickiewicz
1953
Jastrun Mieczysław
1831
222
Mickiewicza wielkopolskie drogi : Rekonstrukcje i refleksje
1972
Maciejewski Jarosław
2243
114
Пушкин - ходатай за Мицкевича
1923
Модзалевский Борис Львович
1365
321
Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji
1956
Fiszman Samuel
1908
413
Adam Mickiewicz : Zarys biograficzno-literacki : T. 1-2
1901
Chmielowski Piotr
661
335
Adam Mickiewicz a flora Litwy
1956
Hryniewiecki Bolesław
938
373
Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu i utrzymaniu polskości na Śląsku
1957
Koraszewski Jacek, Suchocki Mieczys
1579
16
Mickevičius = Мицкевич
1998
Łukasiewicz Jacek
2328
85
Статьи о литературе
1934
Люксембург Роза
1883
68
Adama Mickiewicza czyn zbrojny
1951
Kaden Gustaw
693
420
Mickiewicz : T. 1-2
1950
Jastrun Mieczysław
2462
150
Adam Mickiewicz : Życie i twórczość
1985
Dernałowicz Maria
2583
191
Śladem wędrownika : Opowieść z życia Mickiewicza
1958
Bojanowski Gustaw (-1957)
872
51
Mickiewicz = Мицкевич
2015
Libera Leszek
1356
253
O poezji Mickiewicza
1958
Borowy Wacław
925
106
Мицкевич и Россия
1929
Луначарский Анатолий Васильевич
1609
252
Anegdoty z życia Adama Mickiewicza
1898
Łuba Jan
719
63
Pogląd na świat młodego Mickiewicza. (1815-1823)
1925
Górski Konrad
2025
313
Adam Mickiewicz : Album
1963
1927
443
Rękopis dla wnuków : Powieść o Mickiewiczu
1967
Bojanowski Gustaw (-1957)
1614
240
Собрание сочинений : В 5 т
1948
Мицкевич Адам
1395
123
Mickiewicz : Siedem odczytów
1956
Krzyzanowski Julian
2952
364
Избранное : Для ст. возраста
1948
Мицкевич Адам (1798-1855)
936
173
Пушкин, Гоголь и Мицкевич : документальная повесть
2015
Венгловский Станислав Антонович
916
85
W kręgu kultu Mickiewicza : Szkice fenograficzne
1957
Kawyn Stefan
1504
52
Kraków Mickiewiczowi
1956
1440
400
Адам Мицкевич : жизнь и творчество
1956
Живов Марк Семенович
1591
51
Mickiewicz i Jugosłowianie
1984
Durković-Jakšić Ljubomir
1142
23
Żeglarz i pielgrzym
1954
Kubacki Wacław
2440
569
Дом-музей А. Мицкевича в Новогрудке : Путеводитель по залам
1980
Дом-музей А. Мицкевича (Новогрудок)
1429
29
Michał Czajkowski pod urokiem Mickiewicza
1959
Kijas Juliusz
2907
143
Mickiewicz
1979
844
82
... Dzieła wszystkie
1936
Mickiewicz Adam
2412
256
Баллады : Пер. с пол
1948
Мицкевич Адам
2541
389
Mały Mickiewicz : studia mikrologiczne = Малый Мицкевич
2003
Nawarecki Aleksander
1173
250
Польская романтическая драма : Мицкевич, Красиньский, Словацкий
1992
Софронова Людмила Александровна
1903
20
Mickiewicz jako socjalista
1959
Drobner Bolesław
1419
132