RUSIST
Единый реестр книг

Поляки

Obóz NKWD Trzebuska 1944 r. : Relacja prokuratora
1996
Solarewicz Hanna
2611
0
Ucieczki z Sybiru = Побеги из Сибири
2005
Śliwowska Wiktoria
2985
0
Сибирский дневник = Dziennik Syberyjski : в 2 т.
2014
Сабиньский Юлиан Гляубич (1797-1869)
1825
0
Иной мир : советские записки : пребывание в лагерях ГУЛАГа
2011
Герлинг-Грудзинский Густав (1919-2000)
1622
0
Поляки на Кубани = Polacy na Kubaniu : исторические очерки
2008
Селицкий Александр Игоревич
2249
0
Сибирское лихолетье
2007
Токаржевский Шимон
746
0
Repatriacja ludności polskiej z ZSRR, 1944-1948
1987
Czerniakiewicz Jan
2986
0
Der polnische Volkscharakter : Urteile und Selbstzeugnisse aus vier Jahrhunderten
1940
Loesch Karl Christian von (1880-)
1503
0
Ziemia węgierska azylem Polaków, 1939-1945
1985
Csorba Helena, Csorba Tibor
2868
0
Rzecz o psychice narodu polskiego
1971
Bocheński Aleksander
1343
0
Polacy i ich potomkowie w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
1978
Fijałkowski Wiesław S.
1282
0
Polacy w Rosji mówią o sobie
1995
1141
0
Polish-American politics in Chicago, 1888-1940
1975
Kantowicz Edward R.
1800
0
Polacy w Petersburgu
1984
Bazylow Ludwik
2532
0
Rodzina polska na zesłaniu w ZSRR : Studium ped
2000
Stopikowska Małgorzata
1834
0
Rodacy spod klonowego liścia
1980
Budrewicz Olgierd
1454
0
Поляки в Петербурге: страницы истории = Polacy w Petersburgu: kartki z historii
2001
Пиотровский Раймонд Генрихович
1451
0
Przerwany bieg życia : Syberyjskie wspomnienia nastolatka
1999
Cybulski Kazimierz
1660
0
Przemieszczenie obywateli polskich w Związku Radzieckim w 1944 roku
1989
Głowacki Aleksander
2906
0
Na nieludzkiej ziemi : Wspomnienia z czasów wojny
1990
Czapski Józef
1863
0
Polacy w walkach o Czechosłowację
1981
Kaczmarek Kazimierz
2942
0
Spotkania z polakami
1969
Budrewicz Olgierd
1501
0
Пора созревания : Роман
1964
Бжехва Ян
2231
0
Orzeł na gwiaździstym sztandarze
1975
Budrewicz Olgierd
1845
0
W walce o Polskość
1972
Jackowski Tadeusz Gustaw
1768
0
Encyklopedia która się nie ukazała
1970
Hajduk Ryszard
519
0
Chicago nago : O losie Polaków w tym mieście świata
1992
Bajkowski Andrzej
558
0
Polish Americans : Status competition in an ethnic community
1976
Lopata Helena Znaniecki
2272
0
Polska emigracja zarobkowa we Francji (1919-1939)
1964
Janowska Halina
1233
0
Поляки в советском довоенном Ленинграде = Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie
2006
Смирнова Тамара Михайловна (д-р ист. наук 1947-)
2616
0
Поляки Прикамья
2004
879
0
Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918
1948
Jabłoński Henryk
2164
0
Litości... : Represje w obwodzie wilejskim w dok., 1939-1941 = Страдальцы.
1996
Adamuško Vladimir Ivanovič, Ivanova Natalia Vladimirovna
2390
0
Поляки в Дагестане
2005
Гаджиев Булач Имадутдинович (1919-2007)
1763
0
Polacy w Gruzji = Поляки в Грузии
2009
Furier Andrzej
1050
0
Шляхта и мы
2014
Куняев Станислав Юрьевич (1932-)
2466
0
Поляки на Северном Кавказе в XIX- XX вв. = Polacy na Kaukazie Północnym w XIX-XX w.
2008
Боголюбов Александр Александрович
580
0
Polacy w Kraju Półksiężyca
1974
Gałczyńska-Kilańska Kira
856
0
Enseignement polonais en Allemagne
1928
Junosza Wacław
3009
0
В тылу врага : Докум. повесть
1975
Омильянович Александр
1288
0
Dzieje Polaków na Syberji
1928
Janik Michał
1498
0
Поляки в Западной Сибири в конце XIX - первой четверти XX века
2016
Островский Леонид Казимирович
556
0
Поляки в Петербурге
2003
Базылев Людвиг
1829
0
Пермские поляки
2001
2164
0
Поляки в Западной Сибири (1890-е - 1930-е годы) : монография
2011
Островский Леонид Казимирович
861
0
Historia polaków na Bukowinie
1973
Biedrzycki Emil
2755
0
Materjały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylji
1927
Głuchowski Kazimierz
2474
0
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: