Historia literatury angielskiej : zarys
2035

Historia literatury angielskiej : zarys

Автор:
Mroczkowski Przemys±aw.
Год:
1981
isbn:
8304007843
Язык:
Польский
Страниц:
627
Описание:
Mroczkowski P. Historia literatury angielskiej : zarys / Przemys±aw Mroczkowski. - Wroc±aw : Zak±ad Narodowy im. Ossoliânskich, 1981. - 627 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. [594]-607.
Рейтинг по отзывам:
5
Рубрики:
Английская литература
Примечания:
Библиогр.: с. [594]-607.
Дата создания:
2019-10-04 21:28:36
Соц. сети:
Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, ks. II, Zamek (Ostatni z dworzan opowiada historię ostatniego z...)
Fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza - Księga druga, Zamek (Ostatni z dworzan opowiada historię ostatniego z Horeszków) w interpretacji ...
Polska Poezja
Помогите сайту стать лучше, ответьте на несколько вопросов про книгу:
Historia literatury angielskiej : zarys
Выберите раздел логики.
Неформальная
Формальная
Символическая
Диалектическая
Не знаю
Объявление о покупке (разыскивается книга)
Объявление о продаже
Принимаются только объявления о покупке книги.
Внимание, объявления модерируются администрацией.
Принимаются только объявление о продаже книги.
Внимание, объявления модерируются администрацией.
Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie - Ewa Woydyłło Osiatyńska
Opanowanie sztuki relacji nie jest łatwym zadaniem. Mogli się o tym przekonać goście Dnia Otwartego, który odbył się 5.02.2020 r. na terenie Kampusu WSIiZ w ...
WSIiZ w Rzeszowie
Nagranie seminarium - Stories that move - 13.11.2019
Projekt Stories that Move (www.storiesthatmove.org) to innowacyjna platforma edukacyjna, której celem jest wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej. Powstał ...
eTwinning Polska
Socjologia klasyczna 4. Marks. Cz.1. Życie i twórczość okresu młodzieńczego
Życie Marksa Okresy w twórczości 25:54 Feuerbach 29:49 Okres młodzieńczy 33:57 - elementy pozanaukowe w myśleniu młodego Marksa 34:35 - alienacja ...
Kamil M. Kaczmarek
#modgreenbelt sesja 16 - synergia Lean i Six Sigma
Niby kolejny odcinek szkolenia. Niby o DMAIC i o tym, gdzie się pojawia tam Lean, a wyszło jak zawsze. Czy o tym, co jest najważniejsze w podejściu Lean, ...
MOD Mistrz Osobistej Doskonałości Spotkanie Środowisk Kresowych cz. II
Telewizja Lubaczów Magdalena Figzał-Janikowska Muzyczne inscenizacje Jana Dormana
Konferencja Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje 13–15 grudnia 2019 III sesja Promocja monograficznego numeru „Pamiętnika ...
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego EKIR 2019: Konstrukcyjne uwarunkowania realizacji rezerwatu.... dr Stanisław Karczmarczyk.
Konstrukcyjne uwarunkowania realizacji rezerwatu archeologicznego w podziemiach katedry w Przemyślu dr Stanisław Karczmarczyk - Małopolska Okręgowa ...
Renowacje Zabytki
Прикрепить файл
Похожие книги
Прикрепить файл