RUSIST
Единый реестр книг

Чешский язык

Чешский язык : учебное пособие по развитию речи
2011
Мокиенко Валерий Михайлович, Степанова Людмила Ивановна
1887
101
Rusko-český slovník lingvistické terminologie
1960
Man Oldřich, Koval Libor
965
156
Malý rusko-česku vojenský slovník
1952
1676
197
Нормативность и вариативность чешских и словацких пословиц
2015
Сергиенко Олеся Сергеевна
2323
391
Rusko-český frazeologický slovník = Русско-чешский фразеологический словарь
2007
Stepanova Ljudmila Ivanovna (канд. филол. наук 1950-)
1094
236
Česko-čínský slovník
1959
929
405
Nature acoustique des voyelles
1956
Hála Bohuslav
1876
159
Helynevek Csehszlovákia komáromi járásából
1983
Hegedüsché Marikovecz Katalin
1702
345
Malý rusko-slovenský lekársky slovník
1953
Dubay Ladislav
2633
100
Чешский язык : справочник по грамматике
2013
Обухова Елена Сергеевна (филолог чеш. язык)
2687
56
Česko-ruský technický slovník
1960
2681
7
Základy české stylistiky
1970
Jedlička Alois, Formánková Vĕra, Rejmánková Miloslava
568
71
Чешская грамматика в таблицах и схемах
2012
Князькова Виктория Сергеевна
2313
78
Současná česká stylistika = Современная чешская стилистика
2003
Čechová Marie, Chloupek Jan, Krčmová Marie, Minářová Eva
2999
148
Česká stylistika
1992
Bečka Josef Vaclav
2909
274
O slovní zásobě a tvoření slov v 6.-9. ročníku ZDŠ
1971
Hauser Přemysl
561
325
Čítanka : Pro 2. postupný ročník národních škol
1950
Šotková Marie
1638
292
Výkladový geodetický a kartografický slovník
1964
Kučera Karel
2156
67
Русско-чешский разговорник = Rusko-čєskÝ konverzace
2012
Венцовска Марта
2360
284
Русско-чешский разговорник
2008
Мурашкин Евгений
1390
159
Slovník floskulí = Словарь цветочков
2005
Just Vladimír
1949
116
Strucný lékařský slovník
1965
Kábrt Jan, Valach Vladislav
2334
189
Slovník nárečí mistřického
1946
Malina Ignat
1442
122
Czech and Slovak abbreviations : A selective list
1956
Horecky Paul Louis
902
235
Stručný lékařský slovník
1958
Kábrt Jan, Valach Vladislav
1426
122
Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství = Erasmi Roterodami Moriae encomium
1969
Erasmus Roterodamus Desiderius (1469-1536)
931
281
Современный чешско-русский словарь = Česko-ruskў slovnik : ок. 10000 слов
2004
Длуги Джаннета Александровна, Раевский Борис Георгиевич
1891
180
Pravidla českého pravopisu
1993
2191
66
Diktáty : Pro školy I. a II. stupně (obecné, mĕšt'anske a nižčí střední)
1945
Charous Čenĕk, Charousová Marie
1307
86
Čítanka : Pro 1. třídu středních škol
1950
Dvořák Karel, Schams Rudolf
1865
426
První český překlad bible
1971
Kyas Vladimír
1329
265
Vývoj spisovné češtiny
1985
Cuřin František
2723
295
Чешский язык : учебное пособие по развитию речи : для студентов (славистов, русистов, историков)
2011
Мокиенко Валерий Михайлович, Степанова Людмила Ивановна
2166
50
Idiomatika a frazeologie češtiny
1982
Čermák František
1836
25
Umění překladu
1983
Levý Jiři
1042
447
Anglicko-český slovník
1964
Caha Jan
2209
196
Historická mluvnice češtiny
1986
Lamprecht Arnošt, Šlosar Dušan, Bauer Jaroslav
1685
56
Русско-чешский разговорник
2012
Мурашкин Евгений
747
401
Bulharsko-český slovník
1959
Hora Karel
2277
221
Czeskie odrodzenie narodowe i językowe
2000
Orłoś Teresa Zofia
2320
340
Etymologický slovník jazyka českého
1968
Machek Václav
1075
162
Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską
1977
Damborský Jiří
1864
191
Русско-чешский разговорник = Rusko-česká konverzace
2008
Изотов Андрей Иванович
2344
96
Příspěvky k české morfologii
1978
Komárek Miroslav
1746
205
Rusko-český textilní slovník
1956
Jankovský Jaroslav, Semenichin Jiří
2876
158
Элементарная грамматика чешского языка
2006
Горохова Анастасия, Селезнева Светлана Юрьевна
1851
363
Anglicko-českÝ vojenskÝ slovník
2008
Vedral Jiří
1579
463
Zwei Sprachanschlüsse
1948
Becker Henrik
2317
245
Slovník staročeský : Sest.
1970
Gebauer Jan
834
106
Rusko-český slovník z oboru masného průmyslu
1953
Kracíkova Lidmila
1934
334
Čítanka : Pro 3. třídu středních škol
1950
Hykeš Pravoslav, Pech Vilém
1103
442
Slovník francouzsko-český : Odd. 1-2
1894
Herzer Jan
662
298
Rumunsko-český a česko-rumunský technický slovník
1962
Kudrnovský Jaroslav
1149
342
Cizí slova : Výběrový slovn
1978
Kučera Karel
2167
183
Разговорный чешский в диалогах : пособие для практического использования
2011
Мокиенко Валерий Михайлович, Гулюшкина Яна
765
179
Rusko-český politický slovník
1980
Hančilová Miluše
1067
438
Studie o spisovném jazyce
1963
Havránek Bohuslav
1231
277
Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen
1993
Leeuwen-Turnovcová Jiřina van
2683
227
Чешский язык : справочник по глаголам
2010
Обухова Елена Сергеевна (филолог чеш. язык)
2718
56
Русско-чешский разговорник = Rusko-česká konverzace
2014
Венцовска Марта
1199
105
Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka
1961
Hujer Oldrich
999
269
Из истории чешской суффиксальной словообразовательной системы
1958
Кравчук Рейнгольд Владимирович
2157
62
Místní jména na Moravě a ve Slezsku
1970
Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf, Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf
2753
119
Czech historical grammar
1957
Mann Stuart Edward
2355
31
Чешский в кармане : Рус.-чеш. разговорник
2002
Захаров Виктор Павлович (канд. филол. наук мат. лингвистика 1947-)
2028
298
Skladba lašských nářečí
1974
Balhar Jan
2279
318
Чешский язык для делового общения : уровни В2-С1 : учебное пособие
2017
Давлетшина Нелли Васильевна
1805
402
Vývoj fonologického systému českého jazyka
1968
Lamprecht Arnošt
989
170
Русско-чешский и чешско-русский словарь неологизмов
2004
Крейчиржова Ивета, Садликова Мария, Савицкий Николай П.
2264
442
Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy
1946
Kaňka Jan, Vachek Josef
1597
159
Stati o jazyku a stylu J. A. Komenského
1990
Hubáček Josef
2453
277
ČeskÝ etymologickÝ slovník
2001
Rejzek Jiří
2595
376
Kapesní německo-český a česko-německý technický slovník
1963
Klinger E.; Feigl J.
1133
272
Учебник чешского языка : Для гос. ун-тов
1958
Шевченко А.И., Шевченко Василий Степанович
1624
288
Česká mluvnice : Vysokoškolská učebnice
1960
Havránek Bohuslav, Jedlička Alois
869
182
American literature in Czechoslovakia 1945-1965
1966
Kunzová Hela, Rybáková Hana
2635
373
Česká lexikologie
1985
Filipec Josef
1937
377
Česko-anglickÝ lékařskÝ slovník na CD
2008
Vedral Jiří
1143
434
Fonetika polštiny
1954
Hála Bohuslav
1543
135
Английские письма : Рассказы
1952
Чапек Карел
2486
72
Чешские научно-технические сокращения
1977
Севрюков Виктор Николаевич, Мишнаевский Абрам Петрович
1965
247
Zvuková stránka českého pozdravu
1957
Jančák Pavel
2766
343
Kapesní slovník cizích slov
1954
Haller Jirří
1616
138
Rusko-český slovník
1951
Kopeckij Leontij Vasil'evič
1075
104
Český jazyk : Cvičebnice českého jazyka pro II. třídu středních škol
1952
Janáček Gustav, Jedlička Alois, Jelínek Jaroslav
2357
345
Чешский язык : самоучитель
2014
Беляева Светлана Владимировна (педагог чеш. язык)
2108
325
Cseh-magyar szótár : 1-2
1960
Dobossy László
1221
182
Skladba spisovné češtiny
1986
Grepl Miroslav
1099
188
Русско-чешский разговорник
2007
Мурашкин Евгений
1452
20
Česká pedagogická terminologie J. A. Komenského
1986
Hubáček Josef
2474
354
Очерки по истории чешской фразеологии : Учеб. пособие
2003
Степанова Людмила Ивановна (канд. филол. наук)
2738
430
Kapesní slovník cizích slov
1956
Haller Jirří
1174
52
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: