RUSIST
Единый реестр книг

Польский язык

Dialekty i gwary polskie = Диалекты и говоры Польши
1995
Dubisz Stanisław, Karaś Halina, Kolis Nijola
2841
78
Słownictwo Warmii i Mazur : Wierzenia i obrzędy
1959
Bień-Bielska Hanna
2364
267
Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII-XIII w.)
1975
Dunaj Bogusław
1141
370
Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych
1971
Klebanowska Barbara
1445
347
Słownik wyrazów kłopotliwych = Словарь трудных выражений..
1999
Bańko Mirosław, Krajewska Maria
1083
44
Z zagadnień frazeologii
1983
Daszczyńska Izabella
2290
106
Psałterz floriański : Monografia językowa
1981
Kamińska Maria
2701
219
Lehrbuch der polnischen Sprache
1953
Falkenhahn Viktor, Zielke Walter
1653
374
[Materiały]
1973
Karpacz conference on contrastive linquistics (2 1971 Poznań)
1634
55
Präpositionale Rektion und Valenz im Deutschen und Polnischen : Diss.
1987
Koniuszaniec Gabriela
808
410
Terenowe nazwy orawskie
1964
Gołębiowska Teresa
2751
29
Multimedialny słownik wyrazów obcych PWN
2006
2486
232
Польско-русский русско-польский словарь : свыше 40000 слов
2012
Бабин Дмитрий Михайлович
783
175
Słownik chemiczno-farmaceutyczny rosyjsko-polski i polsko-rosyjski
1954
Mioduszewski Florian
1551
93
Славянские языки для абитуриентов. Вып. 1 : Болгарский язык. Польский язык
2006
Гудков Владимир Павлович (канд. филол. наук)
1824
53
Liber generationis plebeanorum ("Liber chamorum")
1963
Nekanda Trepka Walerian (1584? - 1640)
2456
92
Русско-польский разговорник
2010
Таланов Олег Степанович
2305
371
Rozbiór gramatyczny w kl. V-VII
1962
Dańcewiczowa Jadwiga
2465
362
Przysłówki polskie budowa Slowotwórcza
1967
Cyran Władysław
2362
276
Gwary powiatu Niemodlińskiego
1963
Dobrzyński Walenty
702
332
Оригинал и его отражение в тексте перевода
2001
Горбачевский Антон Антонович
1350
372
Leksykon naukowo-techniczny
1972
2353
63
Eufemizmy współczesnego języka polskiego
1993
Dąbrowska Anna
2132
177
Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie
1982
Bartnicka-Dąbrowska Barbara
2417
143
Wypisy z literatury : Dla klasy V szkoły średniej
1950
Boduen Janina
2777
94
Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami
1959
Bartnicka-Dąbrowska Barbara
1002
353
Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim
1966
Kucała Marian
2512
147
Польский язык : начальный курс
2010
Ермола Валерий Иосифович
2046
154
Polskie słownictwo gwarowe z zakresu hodowli zwierząt domowych
1967
Horodyska-Gadkowska Halina
1618
80
Stylistyka polska : Zarys
1959
Kurkowska Halina, Skorupka Stanis
978
351
Zarys dialektologii polskiej
1984
Urbańczyk Stanisław
1394
146
Польска-беларускi слоўнiк = Słownik polsko-beałoruski : звыш 40000 слоў
2005
Волкава Яўгенiя Вiтальеўна, Авiлава Валянцiна Людвiкаўна
1211
412
Aspekt a modalność w języku polskim
1989
Holvoet Axel
1179
178
Słownik etymologiczny języka polskiego
1970
Brückner Aleksander
2431
328
Mały słownik zoologiczny
1975
2102
262
Antroponimia Orawy
1971
Gołębiowska Teresa
2720
313
Мы учим польский : Нач. курс : В 2 т.
1999
Бартницка Барбара, Екиль Войчех, Юрковски Мариан
641
169
Gwara Schodni i okolicy
1955
Gołąb Piotr
548
428
Gwary ludowe na Dolnym Sląsku
1956
Bąk Stanisław
1009
317
Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi
1971
Karpluk Maria
2577
171
Польский за три месяца : Учеб. пособие
2004
Сток Данусия
2227
173
Польский без репетитора : самоучитель польского языка
2017
Гродзовская Анна Геннадиевна
1058
136
Zarys składni polskiej
1961
Klemensiewicz Zenon
2277
156
Грамматика польского языка в афоризмах : учебное пособие
2016
Верниковская Татьяна Викторовна
2966
314
Jak żyła Polszczyzna do końca XV wieku
1949
Klemensiewicz Zenon
2044
165
How to say it in Polish? : Á conversation guide with the phonetic transcription
1959
Retman Boczena, Retman Roman
2189
368
Inny słownik języka polskiego PWN
2000
800
407
Warum und wann wurde der biblische Cham zu "cham"?
1980
Matuszewski Józef
2516
412
Słownik podręczny angielsko-polski i polsko-angielski
1957
Kierst Władysław
1027
141
Русско-польский разговорник для путешественников
2015
Соколовский Андрей
515
290
Słownik skrótów i skrótowców
1999
Podracki Jerzy
2469
274
Stylistyka polska : Zarys
1964
Kurkowska Halina, Skorupka Stanis
2012
222
Analysis of phonological structures
1982
Rubach Jerzy
2572
181
Grammaire de la langue polonaise
1963
Grappin Henri
1424
229
Przekład tekstów nieliterackich : Na przykładzie języka ang
1988
Dzierżanowska Halina
2259
330
Wypisy z literatury dla klasy 5 szkoły średniej
1953
Boduen Janina
1259
417
Żegluga-nawigacja-nautyka : Ze studiów nad kształtowaniem się pojęć morskich
1955
Drapella Władysław Antoni
1761
408
Liczebniki na co dzień
1996
Mieczkowska Halina
2971
368
Беларуска-польскi i польска-беларускi матэматичны слоўнiк
2010
Радына Аляксандр Якаўлевiч, Радына Якаў Валянцiнавiч
751
401
Aspekt i negacja = Вид и отрицание
2003
Bogusławski Andrzej
2036
206
Nazwy osobowe mieszkańców podkieleckich wsi (1565-1694)
1988
Kopertowska Danuta
1364
428
Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii
1972
Gogolewski Stanisław
938
201
Grammatik der polnischen Sprache
1961
Falkenhahn Viktor, Zielke Walter
941
357
Rozmówki zosyjskie
1963
Boderski Andrzej
694
80
Польский с улыбкой = Język polski na wesoło : Учеб. пособие
1999
Шкапенко Татьяна М
2538
415
Морфонология в структуре славянских языков
1998
Толстая Светлана Михайловна
3006
192
Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską
1977
Damborský Jiří
1864
191
Studia i rozprawy
1993
Mayenowa Maria Renata
912
14
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: