RUSIST
Единый реестр книг

Эминеску Михай

Eminescu : Omul şi poetul
1973
Arghezi Tudor ([pseud.] 1880-1967)
2060
203
O catedră Eminescu
1987
Constantinescu Pompiliu
2180
164
Das Leben Mihai Eminescus
1967
Călinescu George
1761
109
Stelele cardinale : Eseu despre Eminescu
1975
Cazimir Ştefan
2115
73
Creativitatea eminesciană
1987
Caracostea Dumitru
2048
116
Mihail Eminescu : Biografie documentară
1968
Creţu Ion
1286
267
Eminescu : Un veac de nemurire
1990
1741
112
Eminescu. Antiteza = Эминеску.Антитеза
2000
Popescu Cristian Tiberiu
1813
269
Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare
1971
Bulgăr Gheorghe
2557
230
Eminescu, poetul naţional
1983
Arghezi Tudor
1959
9
Eminescu şi romantismul german
1986
Dumitrescu-Buşulenga Zoe
696
128
Eminescu : Viaţă, creaţie, cultură
1989
Dumitrescu-Buşulenga Zoe
2988
142
Eminescu în document de familie
1977
1169
442
Eminescu : Coord. ist. şi stilistice ale operei
1980
Bulgăr Gheorghe
1205
73
Scrieri pedagogice
1977
Eminescu Mihai
1598
360
Dicţionar de rime
1976
Eminescu Mihai
2273
269
Studii eminesciene
1975
Caracostea Dumitru
1079
401
Mihai Eminescu : Studii şi articole
1977
Gherasim Vasile
2511
224
Eminescu în Banat
1964
Iliescu Ion
1340
226
Eminescu = Эминеску
1989
Streinu Vladimir
1561
90
Metafora mării în poezia lui Eminescu
1972
Dumitrescu Ion
1532
226
Avatarii faraonului Tlà
1979
Călinescu George
1837
221
Cugetări
1979
Eminescu Mihai
2406
286
Eminescu - cultură şi creaţie
1976
Dumitrescu-Buşulenga Zoe
822
21
Limbajul poetic eminescian
1979
Irimia Dumitru
2538
134
Mihai Eminescu în critica italiană
1977
2930
345
Mihai Eminescu : Viaţa şi opera
1963
Dumitrescu-Buşulenga Zoe
1588
216
La vie d'Eminescu
1989
Călinescu George
1902
424
Opera lui Mihai Eminescu
1969
Călinescu George
1938
42
Eminescu şi Leopardi : Afinităţi elective
1980
Cheie-Pantea Iosif
848
358
Eminescu
1981
Iorga Nicolae
2415
287
Despre Eminescu şi Hasdeu
1987
Eliade Mircea
2435
358
Amintiri despre Eminescu
1971
1308
391
Eminescu la Ipoteşti
1979
Marin I. D.
1788
369
Mihai Eminescu
1976
Dragomirescu Mihail
2134
188