RUSIST
Единый реестр книг

Чехословакия

Současná tapisérie : Album
1980
Mráz Bohumír, Mrázová Marcela
1975
386
Geologie spodního karbonu jesenického bloku
1983
Kumpera Otakar
2876
126
Smernice Ministerstva pôdohospodárstva o úlohách K. N. V. pri výbore osiva a sadiva
1951
Československá Socialistická Republika. Ministerstvo pódohospodárstva
2262
244
Jak žili naši otcové : Mezi písmáky pod Krkonošemi
1946
Jílek-Oberpfalcer Fr.
2019
98
Směrnice pro vypracováni prováděcích plánů ... na rok 1951
1950
Československá Socialistická Republika. Úřad plánovací
2393
204
Osobní vozy ČSD, 1965-1976
1977
Jindra Stanislav
2413
333
Жизнь против смерти : Роман
1970
Пуйманова Мария (1893-1958)
2367
94
Česko-ruské obchodní styky v minulosti : X.-XVIII. století
1954
Florovskij Anton Vasil'evič (1884-1968)
2863
248
Česká slavistika = Чешская славистика, 19 в. - до 1918 г..
1995
Kudělka Milan, Šimeček Zdenĕk, Večerka Radoslav
1396
337
В стране друзей : Рассказы о новой Чехословакии : Для сред. и ст. возраста
1951
Крушинский Сергей Константинович
749
205
Осиное гнездо : Роман
1956
Лазарова Катарина
2499
252
Люди на перепутье : Роман
1968
Пуйманова Мария (1893-1958)
892
259
ČSSR v práci a obrané : Album
1976
2063
147
Poľnohospodárske pôdoznalectvo
1968
Bedrna Zoltán, Hraško Juraj, Sotáková Soňa
2195
54
Слово перед казнью
1948
Фучик Юлиус
1114
8
Tři roky druhé světové války
1942
Beneš Edvard
2841
280
Antropologicky výzkum pohřebiště na Libickém hradisku
1964
Hajniš Karel
1295
116
Smĕrnice pro vypracování návrhu prováděcího plánu ... na rok 1950
1949
Československá Socialistická Republika. Úřad plánovací
1943
81
Hrady a zámky v Československu : Premeny slohov a životného štýlu : Album
1990
Kusák Dalibor, Burian Jiří, Križanová Eva, Muchka Ivan
550
338
Nový trestní zákon správní nástroj výstavby socialismu
1950
Československá Socialistická Republika
1946
49
Země má : Album
1981
Einhornová Milada, Einhorn Erich
2505
67
Letní přemítaní
1991
Havel Vaclav
2661
366
Malé dějiny československé
1947
Krofta Kamil
1446
181
Les trésors de la broderie religieuse en Tchécoslovaquie
1950
Drobná Zoroslava
932
279
Ostraveko v boji proti fašismu
1955
Daněk Milan, Holeček Vojtěch
612
134
Игра с огнем : Роман
1949
Пуйманова Мария (1893-1958)
1245
482
Волшебный прутик
1978
Рыбак Йозеф
723
15
Слово перед казнью
1951
Фучик Юлиус
1994
398
Ležáky, 24. června 1942 = Лежаки. 24 июня 1942 г..
1982
Schildberger František
1905
126
Hrady a zámky v Čechách
1986
Čížek Juří
2162
170
Přicházeli z nebe
1993
Sládek Oldřich
2739
390
Svedectvo bronzoveho veku
1979
Furmánek Václav
1970
122
Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben
1970
Boros Ferenc
2775
309
Československo-juhoslovanské medicínske styky v minulosti
1969
Glesinger Ladoslav
2413
28
O československé zahraniční politice
1950
Gottwald Klement
2234
276
La Tchécoslovaquie d'avant Munich
1982
Noël Léon
1124
284
Ze stalinských gulagů do československého vojska
1993
Levora Vladimír, Dvgřáková Zora
761
38
O našom odboji
1954
Gottwald Klement
1779
40
Československo žaluje
1993
Josten Josef
1306
419
Дремучие Бескиды : Повесть
1965
Вольф Абрам Яковлевич
2999
140
Rukopisy Václava IV
1971
Krása Josef
2147
116
Slovácko : Architektonický vývoj vesnice
1958
Máčel Otakar, Vajdiš Jaroslav
1099
353
Крепость над бездной
Макарова Елена Григорьевна (писатель 1951-)
1285
381
Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989 : Sb. dok
1994
Hlušičková Růžena, Císařovská Blankå
2015
304
Za pravdu marxismu-leninismu : Výbor za statí a článků
1979
Loukotka Jiří
1829
409
Немая баррикада : Рассказы
1948
Дрда Ян
1692
392
Ženy a milenky českých králů = Жены и любовницы чешских королей.
1994
Čechura Jaroslav, Hlavačka Milan, Maur Eduard
1780
192
Máje a prosince : Vzpomínky z první republiky
1959
Halas František
1137
22
Czechoslovakia's velvet revolution : A polit. analysis
1992
Bradley John F N
782
181
Avantgarda známá a neznámá
1970
1540
200
Být či nebýt : Album
1961
685
388
Naš film : Kapitoly z déjin, 1896-1945
1985
Bartošek Luboš
901
62
Žil jsem zbytečne = Я жил напрасно
2010
Hejda Jiří
847
156
Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918
1975
Horváth Štefan, Valach Ján
1676
159
Počátky slovanského osídlení našich zemí
1986
Klanica Zdeněk
862
18
Дороги Европы : Очерки
1946
Эренбург Илья Григорьевич
2734
414
Zoznam knižných vydaní Matice slovenskej
1964
Matica slovenská (Martin)
1640
322
Partizánska vojna na Slovensku
1959
Falƭan Samo
2090
241
Czechoslovakia : Album
1964
2068
299
Kremnická mincovňa, 1328-1978
1978
Hlinka Jozef
1195
462
Čas přelomu
1985
Cílek Roman
2724
262
На берегах Дуная
1973
Андрющенко Сергей Александрович
579
404
Stav Československého hospodářství v roce 1927
1928
Hotowetz Rudolf
779
176
Studies on the eneolithic plastic arts
1956
Neustupný Jiří
920
81
České národní zajmy : Přisp. k diskusi
1993
Had Miloslav
1302
301
Jednotné roĺnícke družstvá sa pripravujú na žatvu : Plán žatevných prác JRD III. typu vo Veľkých Kosihách
1951
Jednotné roľnícke družstvá 3. typu vo Veľkých Kosihách
834
58
El teatro en Checoslovaquia
1976
Grand Ruiz Beatriz Hilda
2781
185
На распутье : Роман
1962
Новый Карел
1389
198
1000 československých nej ... : Pro čtenáře od 12 let
1983
Kochánek Ladislav
908
201
Czesi : Studjum historyczno-polityczne
1936
Janowicz Tomasz
2356
345
Der Februar 1948 in der Tschechoslowakei
1982
Schröder Sibylle
2272
50
Malá encyklopédia slovenska
1987
2956
223
Světové dějiny v literatuře
1959
Jirečková Olga, Winklerová Helena
1200
159
Když se hroutil svět : Český novinář v emigraci
1946
Hronek Jiří
872
25
Od Frištenského k Máchovi : Ze slavných kapitol zápasu
1979
Davídek Josef
2452
141
Severní Čechy
1955
Dĕdek Václav
1576
236
Kronika pátého partyzánského oddílu Juraj
1967
Hýsek Jaroslav
1151
352
Ľudové umenie na Slovensku
1956
Kalesný František
1051
117
Hét próba : Egy nemzedék elindul
1965
Balogh Edgár
1382
67
Agrotechnika kukuřice
1952
Kunz Emil
912
240
Monopoly v hutnictví kapitalistického Československa
1971
Eisler Pavel
1940
127
Nekrvavá revoluce
1993
Kaplan Karel
1121
254
Демократы : Роман
1957
Есенский Янко
1672
272
Čítanka české literární kritiky
1974
Buriánek František
1804
291
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: