RUSIST
Единый реестр книг

Шопен Фредерик

Ф. Шопен
1936
Лист Ференц
1508
404
Chopin
1956
Iwaszkiewicz Jarosław
2824
287
Fréredic Chopin
1950
Macovschi Eugen
2913
52
Chopin
1946
Gronowicz Antoni
2492
223
Шопен : Жизнь и творчество
1949
Соловцов Анатолий Александрович
2532
184
Korespondencja Fryderyka Chopina
1955
Chopin Fryderyk
1789
387
Frédéric Chopins Walzer : Eine text- u. stilkrit : Studie
1986
Guignard Silvain
2681
346
IV. Międzynarodowy konkurs im. Fryderyka Chopina : organizowany w Warszawie 15. IX. -15. X. 1949
1948
"Międzynarodowy konkurs im F. Chopina (4 1949 Warszawa)
2871
125
Chopin żywy w swoich listach i w oczach współczesnych
1958
Czartkowski Adam
1934
331
Фредерик Шопен
1930
Лейхтентрит Гуго
1941
434
Niezatarte ślady : Opowieść z życia Szopena
1960
Hadyna Stanisław
2084
338
Frederic Chopin : A biography
1977
Gavoty Bernard
793
113
... Frédéric Chopin et son oeuvre
1930
Jachimecki Zdzisław
803
67
F. F. Chopin : Zbiór artykułów
1960
664
306
Шопен
1928
Пурталес Гюи Де
767
7
Фредерик Шопен. [1810-1849] : Очерк жизни и творчества
1949
Кремлев Юлий Анатольевич
1129
408
Z pism Zdzisława Jachimeckiego
1957
Jachimecki Zdzisław
2451
33
Des Frédéric Chopin grosse Liebe : Roman
1952
Broszkiewicz Jerzy
2449
277
Шопен : Попул. монография
1938
Френкель Яков Абрамович
603
310
Kształt miłości
1953
Broszkiewicz Jerzy
1320
332
Chopin i literaci warszawscy
1960
German Franciszek
1358
208
Шопен и русская пианистическая традиция
1990
Цыпин Геннадий Моисеевич
1085
104
Frédéric Chopin : Erzählung
1952
Broszkiewicz Jerzy
2444
16
Deux lettres de Chopin au chateau de Mariemont
1949
Chopin Fryderyk
2454
174
Aspects de Chopin
1950
Cortot Alfred
1963
333
Opowieść o Chopine
1956
Broszkiewicz Jerzy
2614
208
Chopin : Praktische Anweisungen für das Studium der Chopin-Werke
1949
Pozniak Bronislaw von
2920
317