RUSIST
Единый реестр книг

Румынская Социалистическая Республика

Eficienţa economică a introducerii tehnicii noi în industria uşoară
1966
Iarovici M.; Iacobovici-Boldişor C.
2818
0
Cucerirea independenţei de stat a României, 1877-1878
1973
Adăniloaie Nichita
1229
0
Treptele tinereţii
1969
Niţă Petre
2757
0
Economia întreprinderilor forestiere
1975
Barba Vasile G, Costea Constantin V
2751
0
Recherches sur l'association pariétale des grottes du Banat (Roumanie)
1972
Negrea Ştefan, Negrea Alexandrina
2516
0
Cîmpulung
1968
Darie Constantin
1711
0
Sibiu
1968
Hoffmann Herbert, Irimie Cornel, Lupu Nicolae, Hoffmann Herbert, Irimie Cornel, Lupu Nicolae
1561
0
Scrieri istorice
1971
Iorga Nicolae
1465
0
Ateneul român : Monografie
1976
597
0
Geomorfologia României
1973
Coţet Petre V.
977
0
Infracţiuni contra vieţii persoanei
1987
Dobrinescu Ion
2350
0
The Romanian Black Sea littoral : A guidebook
1967
Ionescu Dunăreanu I.
2110
0
Munca metodica în şcolile generale şi în licee
1966
Dumitrescu Ion, Andrei Nic
839
0
Raportul de cauzalitate in dreptul penal
1968
Antoniu George
2631
0
Breve histoire de la Roumanie
1977
Cândea Virgil
1847
0
Roumanie : Esquisse encycl
1980
1239
0
Oraşele României
1970
Cucu Vasile S.
936
0
Sinaia
1967
Lehrer Milton F.
836
0
Organizarea producţiei de cartof în România
1976
Ceauşescu Ion, Berindei Matei
1898
0
Populaţia activă a României
1979
Blaga Ion
1134
0
Acţiunea penală
1977
Gorgăneanu Ion Gh.
1406
0
Les relations franco-roumaines
1970
Brard Yves
2361
0
Regimul juridic al cooperaţiei de consum
1974
Brădeanu Salvator, Stângu Lucian, Uliescu Marilena
2176
0
Ani de drumeţie : Interviuri cu pionieri ai turismului din România
1976
Borda Valentin, Simion Nicolae
2427
0
Ghid pentru organizarea teritoriului agricol
1967
Popa S.
1417
0
Controlul obştesc asupra protecţiei muncii
1968
Bondoc Alexandru, Penescu Mihail
1991
0
La structure de l'économie roumaine
1968
Dobrescu Emilian
1260
0
Răspunderea civilă delictuală
1972
Eliescu Mihail
1044
0
Dicţionar de criminalistică
1984
Anghelescu Ion
875
0
Staţiunile balneare de-a lungul timpului si azi
1971
Berlescu Elena
1777
0
Judeţul Hunedoara
1970
Gruescu Ioan S.
1186
0
Scritti scelti
1971
Ceauşescu Nicolae
2383
0
Scrieri istorice
1973
Câmpina Barbu
2975
0
Finanţarea şi creditarea C.A.P. : Cooperativa agricolă de producţie
1968
Dumitrescu Florea, Gheorghe Phyffer, Severian Milculescu-Bereanu, Anghel Dumitrescu
1423
0
Teoria generală a actului juridic civil
1969
Cosma Doru
575
0
Drepturile reale principale în Republica Socialistă România
1978
Ionaşcu Traian, Brădeanu Salvator
2083
0
Comerţul exterior şi cooperarea economică internaţională
1980
Ceauşescu Nicolae
2693
0
Discursuri parlamentare, 1907-1917
1981
Iorga Nicolae
2915
0
Organizarea transporturilor auto
1976
Chiţescu Ştefan
1131
0
Pădurile de şleau din R. S. România şi gospodărirea lor
1975
Doniţă Nicolae, Purcelean Ştefan
1185
0
Organizarea controlului obştesc de către sindicate
1965
Cîmpeanu Petre, Mujic Mihai
811
0
Finanţele unitarilor agricole de stat
1976
Alfiri Ion
1278
0
[Materiale]
1966
Congresul sindicatelor din RSR (1966 Bucureşti)
2520
0
A history of the Romanian forest
1980
Giurescu Constantin C.
2122
0
Pagini alese
1965
Iorga Nicolae
2402
0
Probele în procesul civil
1969
Ionaşcu Aurelian
2785
0
Mecanismul economic în comerţul exterior
1988
Enescu Constantin
1582
0
Biogeografia României
1969
Antonescu C. S.
840
0
Munţii Făgăraşului : Călăuza turistului
1975
Bălăceanu Valentin, Cicotti Mihai, Cristea Emilian
617
0
Plenarele consiliilor oamenilor muncii de naţionalitate maghiară şi germană din Republica Socialistă România, 13-14 martie 1978
1978
Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate maghiară (RSR). Plenara (1978. Martie)
2995
0
Zile însângerate la Iaşi (28-30iunie 1941)
1978
Kareţki Aurel, Covaci Maria
936
0
Pe urmele Mioriţei ... Istorie, legendă, turism
1969
Carpen N. D.
1624
0
Probleme ale creşterii eficienţei economice în industrie
1977
Chiţimia Costică
1607
0
Dreptul locativ în lumina noii reglementări socialiste
1970
Anca Petre, Eremia Maria Ioana
1719
0
Rapports des juristes roumains au IX Congrès international de droit comparé : Téhéran 1974
1974
Congrès international de droit comparé (9 1974 Téhéran)
1139
0
Gruparea industrială Hunedoara-Valea Jiului : Studiu de geografie economică
1972
Gruescu Ioan S., Gruescu Ioan S.
2661
0
The Millipeds of Panama (Diplopoda)
1964
Loomis Harold Frederick
2443
0
Constitution de la République Socialiste de Roumanie (1969)
1970
République socialiste de Roumanie
2570
0
Economia agriculturii şi valorificarea producţiei agricole
1978
Avramescu Pantelimon
620
0
Creativiatea în muncă
1976
Gheorghiu Ştefan Teodor
1502
0
Scrieri : De la idealul luminării la idealul naţ
1978
Bojincă Damaschin
1917
0
Strategii în investiţii
1978
Ciolan Ioan L.
2155
0
Activitatea turistică in şcoală
1967
Frazzei Florian F.
803
0
Regimul persoanelor juridice străine în România
1969
Căpăţînă Octavian
1350
0
Die Entstehung des rumänischen Volkes und der rumänischen Sprache
1964
Daicoviciu Constantin, Petrovici Emil
963
0
Republica Socialistă România în organizaţii economice internaţionale
1973
Căpăţînă Octavian, Miga-Beşteliu Raluca, Tănăsescu Victor
1939
0
Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (sec. X-XVI)
1971
Bîrsănescu Ştefan
2940
0
Procesul investiţional
1983
Cistecan Lažar M.
2665
0
Destin commun, traditions fraternelles
1972
Bányai László
1918
0
Mobilitatea populaţiei
1977
Floareş Alecu Al
1409
0
Comerţul în economia românească
1978
Florescu Constantin
2215
0
Buna-credinţă în raporturile juridice civile
1981
Gherasim Dimitrie
2882
0
Voleiul românesc
1977
Mateescu Nicolae, Popescu Mircea
2710
0
50 de ani de hochei în România
1976
Flamaropol Mihai
2965
0
Investiţiile şi factorul timp
1975
Cămăşoiu Ion
2295
0
Filmul documentar românesc
1967
Căliman Călin
2253
0
Itinéraire historique roumain, 1944-1974
1974
Popişteanu Cristian, Pînzaru Petre
2533
0
Consumul energetic şi structura producţiei
1979
Iancu Aurel, Burbea Radu, Ion Mihai
838
0
Transfăgărăşanul
1976
Boc Eugen
1254
0
Dicţionar de drept civil
1980
Costin Mircea, Ursa Victor
1097
0
Geografia fizică a României
1969
Mihăilescu Vintilă
1740
0
Spete probleme şi soluţii din practica judiciară
1965
Marinescu Dan
2378
0
Economic reform in Rumanian industry
1973
Spigler Iancu
555
0
Viaţa politică în România : 1910-1914
1972
Iordache Anastasie
2881
0
Patrimoniul unităţilor agricole socialiste inventarierea şi evaluarea lui
1977
Diaconescu Alexandru, Turdeanu Lucian
1566
0
Administraţia de stat în ocrotirea sănătăţii
1968
Ivan Constantin I.
583
0
Structuri funcţionale şi eficienţa conducerii
1982
Ene Haralambie
531
0
Texte social-politice : 1944-1965
1971
Călinescu George
1386
0
Prognoza producţiei în agricultură : Producţia animală
1976
Hārtiā Serghie, Moise Ştefan
2809
0
80 trasee turistice în munţii Bucegi : Ghid turistic
1968
Beldie Alexandru
1048
0
La porţile fotbalului
1971
Cojocaru Dragoş, Ionescu Mihai
2690
0
Cu cărţile pe faţă
1976
Chirilă Ioan
677
0
[Ghid]
1968
Bucureşti. Universitatea Grădina botanică
1970
0
România : Ghid
1968
Cucu Vasile S.
1903
0
Twentieth century Rumania
1970
Fischer-Galati Stephen Alexander
897
0
Dezvoltarea forţelor de producţie pe teritoriul României socialiste 1966-1970
1971
Baciu Ştefan Aurel, Bădescu Nicolae, Ceoponea Marin
2852
0
Viaţa şi opera lui Cuza Vodă
1966
Giurescu Constantin C.
721
0
Judeţul Vrancea
1970
Grumăzescu Horia, Ştefănescu Ioana
587
0
Comori ale naturii din România
1972
Fodor Teodor
1235
0
Din lumea balonului rotund
1976
Braun Cibi
2404
0
Magazine
1967
Cosmatu Eugen, Enescu Mihai
1942
0
Cîmpia Crişurilor, Crişul Repede, Tara Beiuşului Cercetări în geografia României
1977
Berindei I. O., Pop Gr. P., Posea Aurora
545
0
Regimul juridic al gestiunilor şi al gestionarilor
1972
Manolovici Victor, Anghel Nicolae
2509
0
Protecţia invenţiilor prin brevete
1977
Cameniţa Ioan
2112
0
Conducerea ştiinţifica a şcolii
1977
Bărbulescu Elena, Stoica Dumitru
2690
0
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: