RUSIST
Единый реестр книг

Коммунистическая партия Словакии

Výročná zpráva Okresnej organizácie KSS v Liptovskom Sv. Mikuláši o činnosti za rok 1948. pre Okresnú konferenciu konanú v dňoch 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresná organizácia v Liptovskom Sv. Mikuláši (1949)
2893
0
Zpráva k V. Okresnej konferencii KSČ v Komárne
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Komárne
1545
0
Protokol IX. sjazdu Komunistickej strany Slovenska, V. Bratislave dňa 24-25 mája 1950
1950
Komunistická strana Slovenska. Sjazd (9 1950 Bratislava)
1061
0
Výročná zpráva ov KSS v Brezne : Ku Okresnej konferencii strany dňa 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická straná Slovenska. Okresná konferencia v Brezne (1949)
645
0
Zpráva Okresnej konferencie KSS v Banskej Štiavnici i. a 10. apríla 1949
1949
Komunistická straná Slovenska. Okresná konferencia v Banskej Štiavnici (1949)
1100
0
Zpráva o činnosti Okresného výboru KSS v Modrom Kameni zvoleného dňa 1. Februára 1948
1948
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Modrom Kameni
2943
0
Výročná zpráva Okresného výboru KSS v Trebišove 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Trebišove
1713
0
Výročná zpráva Okresnej organizácie Komunistickej strany Slovenska v Banskej Bystrici za rok 1948. V Banskej Bystrici 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická straná Slovenska. Okresná organizacia v Banskej Bystrici
1756
0
Klement Gottwald na Slovensku v rokoch 1921-1924
1953
Holotíková Zdenka
810
0
[Referáty a iné materiály]
1966
Komunistická strana Slovenska. Sjazd (1966 Bratislava)
2452
0
Sjazd Komunistickej strany Slovenska 20.-22. marca 1981 : Dokumenty a materiály
1981
Komunistická strana Slovenska. Sjazd (1981 Bratislava)
2973
0
Zpráva Okresného výboru KSS v Hlohovci za rok 1948 na Okresnú konferenciu v dňoch 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Hlohovci
631
0
Výročná zpráva OVKSS Kysucké Nové Mesto 1948
1948
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor Kysucké Nové Mesto
1530
0
Protokol X. sjazdu komunistickej strany Slovenska. V. Bratislave dňa 13.-15. júna 1953
1953
Komunistická strana Slovenska. Sjazd (10 1953 Bratislava)
2535
0
Výročná zpráva OV KSS v Lučenci ku Okresnej konferencii dňa 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Lučenci
1329
0
Zpráva Riadnej okresnej konferencie KSS Košice-Vidiek, konanej v dňoch 9. a 10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor Košice-Vidiek
2755
0
Výročná zpráva Okresného výboru KSS v Lipt. Hrádku : (Pre Okresnú konferenciu strany v dnách 9.-10. apríla 1949)
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Liptovskom Hrádku
1457
0
Výročná zpráva k Okresnej konferencii KSS v Novej Bani v roku 1949
1949
Komunistická straná Slovenska. Okresná konferencia v Novej Bani (1949)
2926
0
Dokumenty z konferencií a plén 1944-1948
1971
Komunistická strana Slovenska
711
0
Výročná zpráva o činnosti Okresného výbor u Komunistickej strany Slovenska na Myjave u roku 1948
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor na Myjave
2801
0
Výročná zpráva k I. Krajskej konferencii KSS v Banskej Bystrici dna 7.-8. mája 1949
1949
Komunistická straná Slovenska. Krajská konferencia v Banskej Bystrici (1 1949)
1645
0
Zpráva o činnosti Okresného výboru KSS v Bánovciach n/Bebr. k predsjazdovej okresnej konferencii 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Bánovciach n/Bebr
898
0
[Dokumenty]
1976
Komunistická strana Slovenska. Sjazd (1976 Bratislava)
2241
0
Zpráva Okresného výbory KSS v Šamoríne za rok 1948 : Na Okresnú konferenciu v dňoch 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Šamoríne
1535
0
Výročná zpráva Okresného výboru KSS v Poprade za rok 1948
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Poprade
2309
0
Zpráva Okresného výboru KSS v Turč. Sv. Martine za rok 1948 na Okresnú konferenciu v dňoch 9.-10. apríla 1949
1949
Komunistická strana Slovenska. Okresná konferencia v Turčianskem sv. Martine (1949)
716
0
Výročná zpráva OVKSS : Púchov nad Váhom
1948
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Púchove
1428
0
Výročná zpráva Okresného výboru KSS v Nových Zámkoch za rok 1948
1948
Komunistická strana Slovenska. Okresný výbor v Nových Zámkoch
1933
0