RUSIST
Единый реестр книг

Румынский язык

Tendinţele actuale ale limbii române
1968
Graur Alexandru
1594
115
Теоретическая грамматика румынского языка : Учеб
2003
Репина Тамара Александровна
2302
365
Dicţionar de proverbe român-francez
1978
Gorunescu Elena
1758
51
The Rumanian verb system
1971
Juilland Alphonse G., Edwards Prior Mazimilian
712
187
Dicţionar italian-român = Dizionario italiano-romeno
1983
Stănciulescu-Cuza Mariana
2261
169
The Romance character of Romanian
1967
Graur Alexandru
1262
344
Îndreptar de punctuaţie
1956
516
357
Энтропия английского и румынского языков : (Метод. пособие)
1968
Богуславская Галина Порфирьевна, Новак Лидия Алексеевна
1198
354
Observaţii de limba rumânească
1979
Iorgovici Paul
2526
108
Alfabetul de tranziţie
1986
Cazimir Ştefan
2420
24
Antologie dialectală
1915
Densusianu Ovid
2940
271
Enciclopedia limbilor romanice
1989
Avram Mioara
1200
324
Gramatică românească de Ion Heliade Rădulescu
1980
Heliade-Rădulescu Ion
1237
327
Dicţionar ortoepic
1956
1058
405
Opere alese : Teoria limbii
1984
Philippide Alexandru I.
1939
301
Originile limbii române
1981
Coteanu Ion
2675
48
Dicţionar de neologisme
1978
Marcu Florin, Maneca Constant
1200
421
Практический курс румынского языка
1962
Садецкая Аида Самойловна
1746
125
Puţină ... aritmetică
1971
Graur Alexandru
813
405
Dicţionar militar rus-român
1975
Checicheş Laurenţiu
1626
267
Toponimia românească
1963
Iordan Iorgu
558
50
Dicţionarul limbii române
1913
561
43
Dicţionar de antonime
1974
Bucă Marin, Vinţeler Onufrie
778
144
Etimologia şi limba română : Principii - probleme
1987
Coteanu Ion, Sala Marius
1723
142
Frequency dictionary of Rumanian words
1965
Juilland Alphonse G., Edwards Prior Maximilian, Juilland Ileana
1481
230
Originea limbii române literare
1981
Istrate Gavril
2329
100
Studii de dialectologie română
1966
Cazacu Boris
788
188
Limba română literară : Studii şi articole
1970
Istrate Gavril
1246
414
История румынского языка : Учеб
2002
Репина Тамара Александровна
2757
172
Limbajul artistic românesc : S. al XIX-lea
1983
Mancaş Mihaela
2511
307
I. A. Candrea - lingvist şi filolog
1974
Dimitrescu Florica
2011
388
Gramatica pentru toţi
1986
Avram Mioara
944
281
Oltenische Mundarten
1919
Gamillscheg Ernst
771
178
Influenţe ruseşti asupra limbii române
1950
Jordan Iorgu
625
395
Atlasul lingvistic romîn. Ser. nouă
1956
2160
190
Geschichte der rumänischen Sprache : Allgemeine Begriffe
1943
Rosetti Alexandru
1167
238
Mic dicţionar de neologisme
1986
Marcu Florin
2266
316
Dicţionar rus-român
1992
599
8
Guide de conversation français-roumain
1974
Bercescu Sorina
1159
375
Opere. 2 : Lingvistică
1975
526
359
Dicţionar român-englez
1968
Bantaş Andrei
1377
83
Probleme ale exprimării corecte
1987
Avram Mioara
1322
186
Lexic românesc : Cuvinte, metafore, expresii
1980
Dumistrăcel Stelian
581
48
Dicţionar romîn - englez
1960
Leviţchi Leon
1146
25
"Dacoromania" [1920-1948] : Bibliografie
1983
Anghel Ioana, Breban Vasile
2691
401
Dicţionar romîn-italian
1967
2579
253
Istoria limbii române literare : Privire sintetică
1978
Gheţie Ion
2646
242
Structura morfologica a limbii române contemporane
1967
Iordan Iorgu, Niculescu Alexandru, Gutu-Romalo Valeria
2438
368
Introducere în filologia română : Orientări în tehnica cercetării ştiinţfice a limbii române
1972
Barborică Elena, Teodorescu Mirela, Onu Liviu
1783
287
Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare
1971
Bulgăr Gheorghe
2555
230
Rumunsko-český a česko-rumunský technický slovník
1962
Kudrnovský Jaroslav
1149
342
Român, românesc, România : Studiu filol
1983
Arvinte Vasile
2374
355
Dificultăţi ale analizei gramaticale
1976
Anghelescu Temelie Nadia; Popescu Adrian Gh.
1017
95
Über die Herkunft der Rumänen
1940
Gamillscheg Ernst
1491
347
Din dragoste de carte = Из любви к знанию
2001
Dimitrescu Florica
1939
106
Dicţionar englez-român
1974
1159
131
Limba corectă
1963
Graur Alexandru
883
333
Istoria limbii romîne
1961
Densusianu Ovid
532
112
Dicţionar latin-romîn
1962
2983
303
Palatalizarea dentalelor în limba română
1975
Iancu Victor
2907
84
Rumänische Toponomastik : T. 2-3
1926
Iordan Iorgu
1407
155
Analize gramaticale şi stilistice
1959
Draşoveanu D. D., Dumitreşcu Pompiliu, Zdrenghea Mircea
2622
294
Nume de persoane
1965
Graur Alexandru
1745
272
Recherches sur les diphtongues roumaines
1959
Rosetti Alexandru
2492
358
Limbǎ şi culturǎ = Язык и культура
2005
Capidan Theodor
2926
44
Cercetări asupra sonorităţii în limba romînă
1961
Avram Andrei
1587
274
Glosar regional
1961
Arvinte Vasile
2798
279
La romanité du roumain
1965
Graur Alexandru
856
32
Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea
1974
Gheţie Ion, Mareş Al.
1415
339
Dicţionar de rime
1969
Lazăr Nicolae
2355
270
Marele dicţionar de neologisme
2000
Marcu Florin
2141
76
Recherches su la phonétique du Roumain au XVI-e siècle
1926
Rosetti Alexandru
1194
106
Limbaj cotidian şi rostire literară
1977
Iancu Victor
877
131
Le verbe roumain : Étude morphologique
1954
Lombard Alf
1409
193
Scrierea cuvintelor compuse
1958
Ciobanu Fulvia
1813
199
Baza dialectală a românei literare
1975
Gheţie Ion
2435
110
Chid de conversaţie român-rus
1981
Gheorghe Nicolae
2505
66
Compendiu de dialectologie romănă (nord-şi suddunăreană)
1975
Caragiu-Marioţeanu Matilda
732
88
Şcoala ardeleană şi unitatea limbi române literare
1973
Grecu Victor V.
1316
56
Cuvinte înrudite
1980
Graur Alexandru
1163
232
Fondul principal al limbii romîne
1957
Graur Alexandru
1868
164
Scrieri
1976
Maior Petru (ок. 1761-1821)
1888
192
Înercare asupra fondului principal lexical al limbii romîne
1954
Graur Alexandru
1622
148
Manuscrisul de la Ieud
1977
1603
191
Vechea vatrǎ a Sarmizegetusei în lumina Toponimiei
1980
Homorodean Mircea
1497
279
Locuţiunile verbale în limba romînă
1958
Dimitrescu Florica
1465
229
Istoria limbii române
1980
Ivănescu Gheorghe
2206
163
Dicţionar turc-rimân
1979
Baubec Agiemin, Grecu Mitic
1135
369
1991
2010
1973
Giosu Ştefan
1970
Bahner Werner
1972
Edelstein Frieda
2001
Cotelnic Teodor, Lungu Leonid
2000
Maiorescu Titu
1980
Mereţ Lilia
1983
Iordan Iorgu
1983
Berca Olimpia
1968
Manoliu-Manea Maria
1958
1961
2006
Stanciu-Istrate Maria
1980
Micu Samuil
1966
1980
Breban Vasile
1939
Langenscheidt Gustav
1980
Iordache Gheorghe
1978
Dimitrescu Florica
2002
Dimitriu Corneliu
1979
Condruc Mihai
2015
Reşceanu Alina
196
1968
Coteanu Ion
2017
Рыжова Мария Михайловна
1980
Bulgăr Gheorghe
1970
Coteanu Ion
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: