RUSIST
Единый реестр книг

Gadd, Pehr Adrian (1727-1797)

Academisk afhandling, om finska jaspis-arter och agater
1776
Gadd Pehr Adrian
1280
0
Tankar om schäfferiernes uphjelpande i Finland
1762
Gadd Pehr Adrian
2819
0
Om Rå-Pottaske Tilwärkningens uphjelpande
1774
Gadd Pehr Adrian
3012
0
Finska ängskötselens hinder och hjelp
1757
Gadd Pehr Adrian
2467
0
Undersökning om Nyland och Tavastehus län
1789
Gadd Pehr Adrian
1636
0
Inledning til mineral-hist. ofver Åbo läns norra del
1795
Gadd Pehr Adrian
2502
0
Inledning til mineral-hist. ofver Åbo läns norra del
1795
Gadd Pehr Adrian
2573
0
Underrättelse i träd- och skogs-skötselen
1759
Gadd Pehr Adrian
1548
0
Academisk afhandling om Hollola socken uti Tavastland
1792
Gadd Pehr Adrian
2613
0
Inledning til Tavastlands mineral-historia
1789
Gadd Pehr Adrian
1751
0