RUSIST
Единый реестр книг

Венгерский язык

Rábaszentmihály keresztnevey (1725-1970)
1978
Hankovszky Béláné
2809
295
A magyar frazeolâogiai kutatâasok tèorténete
1977
Nagy Gaabor O., Kovalovszky Mikl
2773
330
Magyar nyelvjárások
1951
649
53
Nyelvőrségen
1968
Lőrincze Lajos
1526
384
Fertöd helynevei
1983
Marácz László Károly
1997
228
Hévízgyörk mai család- és ragadványnevei
1982
Fercsik Erzsébet
2790
316
A birtoklás kifejezése a magyar nyelvben
1978
Gaál Edit
1772
271
Helynevek Csehszlovákia komáromi járásából
1983
Hegedüsché Marikovecz Katalin
1702
345
Das Infinitiv-Bildungsuffix ung. - N 1 im Spiegel der verwandten Sprachen
1960
Kövesi-Andrássy Magda
1829
244
A volt bukovinai Andrásfalva keresztnevei (1801-1940)
1978
Fazekas Tiborc
1819
152
Középkori neveink és a Rolandének
1978
Korompay Klára
1602
251
A fiatal Jókai nuelve és stílusa
1969
Dely Zsuzsa N.
2053
161
Gyerekek kereszt - és becenevei Köbölkúton
1977
Gedai Borbála
1202
399
Balatonföldvár utcanevei
1983
Fekete Edit
2545
192
Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből
1957
Berrár Jolán
1146
397
Maroslele ragadványnevei
1985
Rácz Sándor
855
242
A "falu" a magyar helynevekben (XIII-XIX. század)
1970
Kázmér Miklós
1110
147
Kutya-, ló- és szarvasmarhanevek Miklósfán
1981
Knausz Ágnes
2286
173
American books in Hungary, 1945-1979
1980
1740
422
A jelzös "fönévi csoport" kérdései a magyarban
1971
Dezső László
805
97
Magyar történeti mondattan
1957
Berrár Jolán
684
426
Magyar hangtani dolgozatok : Tanulmánygyűjtemény
1958
Antal László
2221
380
A XVI. századi orvosi könyv szóalak-mutatója
1988
Jakab László, Bölcskei András
754
382
Krúdy képalkotása
1974
Kemény Gábor
2725
322
Csörötnek személynevei
1982
Horváth Olga
2620
450
Magyar népi gombanevek
1973
Gregor Ferenc
653
10
Венгерский язык : справочник по грамматике
2009
Гуськова Антонина Петровна (филолог)
786
120
Angol-magyar műszaki szótár
1951
1973
122
Fonetika
1953
Bárczi Géza
2718
320
Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata
1975
Hajdú Mihály
1640
302
Венгерский язык : разговорный курс : учебное пособие
2017
Колпакова Наталия Николаевна (канд. филол. наук)
948
30
Configurationality in Hungarian
1987
Kiss Katalin E.
1878
418
Удмуртско-венгерско-русский разговорник = Udmurt-magyar-orosz társalgási szótár
2014
Петрова Анастасия Владимировна (филолог удмурт. язык)
2155
406
A magyar fiktív (passzív) tövű igék
1984
Benkő Loránd
2814
99
Fordítás és aktuális tagolás
1987
Klaudy Kinga
2207
309
Helyesírási tanácsadó szóár
1961
2702
28
A csoportnyelvekről
1980
Hajdú Mihály
1489
165
A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése
1982
Bárczi Géza
1862
372
A nevek világa
1973
Kalman Bela
2803
103
Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz
1962
Elekfi László
1891
190
Mestere volt egykor ...
1984
Bogdán István
759
325
Pölöskefö és Kacorlak kutyanevei
1983
Horváth Attila
1629
355
Az igenevek helye a szófaji rendszerben
2000
Lengyel Klára
1390
123
Napjaink különleges keresztnévdivatja
1981
Gulyásné Mátraházi Zsuzsanna
2028
16
A magyar huszita helyesírás néhány kérdése
1964
Imre Samu
2948
354
Magyar nyelvhelyesség
1967
Bencédy József
1308
366
Ónfalva (Onyest) helynevei
1983
Halász Peter
1193
196
Nova grammatica Ungarica = Новая венгерская грамматика.
1969
Szenci Molnár Albert (1574-1634)
1431
245
Zwei Sprachanschlüsse
1948
Becker Henrik
2317
245
Francia-magyar szótár
1955
Eckhardt Sándor
2673
259
Русско-венгерский разговорник = Orosz-magyar társalgás
1999
Дремина Лариса Дмитриевна
1763
357
Сравнительный обзор финно-угорских языков
2008
Цыпанов Евгений Александрович
2145
206
A magyar hangállomány finnugor előzményei
1965
Lakó György
2915
186
Herder árnyékában
1979
Kolozsvári Grandpierre Emil (1907-1992)
1585
212
Magyar-orosz szótár
1964
Hadrovics László, Gáldi László
2683
418
A magyar affrikátaszemlélet
1961
Kázmér Miklós
2741
239
Seregélyes keresztnevel
1974
Dombai Mária G.
2653
276
Visk magyar lakosainak történeti és mai családnevei
1975
Gábor Zsuzsa B.
2720
242
Pest megye helységneveinek rendszere
1987
Koncz Sandorne
1766
21
Венгерский язык
1959
Майтинская Клара Евгеньевна
1770
412
A jelentés világa
1978
Antal László
2572
176
Szigetvár "bosnyák" lakóinak ragadványnevei
1983
Dömötör Adrienne
2949
18
Kaposvár utcaneveinek névtani vizsgálata
1981
Fülöp László
2567
191
Az első magyar térkep helynevei
1978
Hajdú Mihály, Molnár József
2892
240
Felsőőri tájszótár
1973
Imre Samu
872
99
Salomvár helynévei
1983
Henczi Sandor
2502
251
Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink
1960
Gombocz Zoltán
1303
359
Magyar nyelvtan : A gimnáziumok I-IV, osztálya számára
1953
Benkő Loránd, Kalman Bela
934
58
Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája
1974
Jékel Pál, Papp Ferenc
760
342
Földes történeti és mai család- és ragadványnevei
1980
Karacs Zsigmond
2951
145
Szentgyörgymezö mai ragadványnevei
1978
Magyarovics Lászlóné
2350
212
Gyulaj keresztnevei (1738-1960)
1982
Ördög Ferenc.
2496
212
Anyanyelvünk játékai
1974
Grétsy László
2043
404
A fővárosi keresztnévadás hatóerői
1961
Büky Béla
919
316
Tulajdonnevek a magyar népmesékben
1981
Marosi Teréz
1094
95
Ungarische Elemente im Serbokroatischen
1985
Hadrovics László
2839
181
Felsöegerszeg, Varga és Vázsnok keresztnevei (1750-1977)
1980
Kissné Deli Mária
672
241
Zolnai Béla élete és munkássága (1890-1969)
1990
Benkő László
1359
449
Les relations soviéto-françaises
1974
Kelin Vladimir Nikolaevič
2043
109
A nagykanizsai kovácamesterség szakszókincse
1986
Hajas Andrea
2575
203
A Csepel-sziget helynevei
1982
695
21
Pusztina személynevi
1982
Barthas Józef
574
387
A magyar helyesírás története
1952
Kniezsa Istvan
2891
473
Contrastive studies Hungarian-Russian
1984
Dezső László
1969
263
A magyar igekötők állományi vizsgálata
1976
Jakab István
2381
337
Asbóth Oszkár = Венгерский язык.
1996
Kiss Lajos
1123
299
A magyar helyesírás rendszere
1966
Deme Laszlo, Fábián Pál, Bencédy József
1006
100
A magyar szókínos eredete
1958
Bárczi Géza
2870
136
Cigánd mai család- és ragadványnevei
1975
Fodor Agnes A.
2310
350
Fejezetek a magyar leíró hangtanból
1982
Bolla Kálmán, Gósy Mária, Kassai Ilona
669
289
Orosz-magyar műszaki szótár
1965
Katona Lóránt
2661
546
Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban
1986
Heltainé Nagy Erzsébet
2620
73
A Felsőőri nyelvjárás
1971
Imre Samu
2160
497
A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből
1975
Pais Dezső
1085
284
A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek
1969
Fehértói Katalin
2619
407
A mai magyar nyelv rendszere : Leíró nyelvtan
1970
Deme Laszlo
1327
85
A magyar, finn és észt belső keletkezésű keresztnevek
1983
Haik Rometsch
1990
348
Mogyoród belterülete és határa a helynevek tükrében
1983
Farkas György
2380
329
Cseh-magyar szótár : 1-2
1960
Dobossy László
1221
182
Maďarsko-slovenský a Slovensko-maďarský slovník
1973
Chrenková Edita, Tankó Ladislav
559
391
A modern magyar próza stílusformái
1979
Herczeg Gyula
1281
228
Proto Finno-Ugric sources of the Hungarian phonetic stock
1968
Lakó György
689
376
British books in Hungary, 1945-1978
1979
1105
351
Az orosz igeaspektusról magyar szemmel
1987
Jászay László, Tóth László
1417
116
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: