RUSIST
Единый реестр книг

польск.король

Oratio gratulatoria cum a. Domino Dn. Vladislao IV...
1643
Einhorn Paul
1519
392
Kiejstut i Jagiełło
1888
Smolka Stanisław
1683
127
Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go
1902
Sobieski Wacław.
2148
82
Posąg króla Zygmunta III w Warszawie
1887
Koleżak Władysław
2604
282