RUSIST
Единый реестр книг

(1770-1861)

Rozwój narodowości nowoczesnej
1937
Handelsman Marceli
2183
0
Über die Memoiren des Fürsten Adam Czartoryski
1898
Ulmann Heinr.
2446
0
Dyplomata Polski z XIX wieku : Książe A. Czartoryski
1863
Siemieński Luc.
1155
0
Żywot Ks.Adama Jerzego Czartoryskiego
1905
Bielinski Jozef
2763
0
Le prince Adam Czartoryski
1862
Félix
1188
0
List otwarty do Adama J. Czartoryskiego
1855
Konopski Jan
2634
0
Książę Adam : Szkic biogr.
1950
Kukiel Marian
1511
0
Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
1881
Zaleski Bronisław
2381
0
Kazanie na pogrzebie ś.p. xięcia Adama Czartoryskiego miane w kościele warszawskym Ś.Krzyża dnia 22. Kwietn. 1823 r. : Przedrukowane
1823
Woronicz Jan Paweł (архиепископ Варшавский 1757-1829)
2821
0
Czartoryski, Wielopolski et Mieroslawski
1863
Mickiewicz Ladislaw
2596
0
Biographie du prince Adam Geo. Czartoryski
1835
Niemcewicz Julian Ursyn
2405
0
Dążność Czartoryskich do korony polskiéj
1839
Zwierkowsky Walenty
1065
0