RUSIST
Единый реестр книг

Литература, румынская

Despre originalitate
1955
Crohmălniceanu Ovid S.
2262
13
Schiţe de critică
1966
Dimisianu Gabriel
1273
356
Încercări critice : 1-2
1957
Georgescu Paul
2827
117
Valori literare
1966
Bălan Ion Dodu, Bălan Ion Dodu
1270
409
Despre literatură
1954
Bolliac Cezar
1277
303
Aspecte literare
1965
Calinescu Matei
1750
97
Literatura noastră clasică
1953
1093
88
Lecturi infidele
1966
Manolescu Nicolae
2217
35
Culegere de articole
1951
Ionescu-Rion Raicu
1074
348
Scriitori romîni despre limbă şi stil
1957
Bulgăr Gheorghe
1038
6
Păreri literare
1964
Georgescu Paul
2496
233
Portrete şi amintiri
1965
Eftimiu Victor
2853
45
Literatura română de azi, 1944-1964 : Poezia, proza, dramaturgia
1965
Micu Dumitru, Manolescu Nicolae
518
407
Lucrările Primului congres al scriitorilor din Republica Populară Romînă. 18-23 iunie 1956
1956
Congresul al scriitorilor din RPR (1 1956 Bucureşti)
2475
406
Oameni şi gînduri din veacul meu : Culegere de articole
1955
Gala Galaction ([pseud.] 1879-1961)
960
366
Istoria literaturii romîne ...
1964
1425
77
Critice
1966
Maiorescu Titu
1257
376
Delimitări critice
1964
Bălan Ion Dodu
1248
395
Cronici : Culegere de articole şi studii ... : 1-2
1957
Bratu Savin
786
270
Încercări de analiză literară
1956
Damian S. (1930-)
1408
281
Despre literatură şi artă
1963
Delavrancea Barbu ([pseud.] 1858-1918)
2006
200
Glose şi comentarii de istoriografie literară
1958
Lăzăreanu Barbu
1620
429
Scrieri alese
1957
Constantinescu Pompiliu
739
231
Realism, realism critic, realism socialist
1961
Novicov Mihai
1871
85
Poporanismul şi "Viaţa romînească"
1961
Micu Dumitru
2977
347
Direcţii şi tendinţe în proza nouă : Studii literare
1963
Damian S. (1930-)
1061
423
Oameni cari au fost
1967
Iorga Nicolae
2016
382
Despre literatura : Culegere şi prefaţă de Liviu Călin
1956
Caragiale Ion Luca
1444
331
Meşterul Manole : Cronici şi studii literare (1934-1957)
1957
Beniuc Mihai
1768
378
Pagini alese : 1-2
1957
Ibrăileanu Garabet
2497
421
Studii critice
1957
Dobrogeanu-Gherea Constantin, Dobrogeanu-Gherea Constantin
833
83
Din veacul XX : Articole, reportaje, cronici
1956
Jebeleanu Eugen
1620
15
Studii literare
1962
Ibrăileanu Garabet
2256
81
Cronici literare 1954-1956
1957
Crohmălniceanu Ovid S.
2651
234
Romîna literară şi problemele ei principale
1961
Coteanu Ion
654
274
Studii de literatura romînă modernă
1962
Cornea Paul
1921
318
Influenţe folclorice în poezia noastră actuală
1955
Bălan Ion Dodu
2860
47
Despre literatură
1955
Alecsandri Vasile
1950
165
Articole de critică : 1951-1954
1954
Călin Vera
1822
139
1962
Dima Alexandru
1954
1962
Baltazar Camil
1956
Corbea Dumitru
1957
Baconsky Anatol E.
1954
Iosifescu Silvian
1967
Constantinescu Pompiliu
1954
Ignat Nestor
1956
Bolliac Cezar
1966
Cornea Paul
1960
Arghezi Tudor ([pseud.] 1880-1967)
1956
1959
Bratu Savin, Dumitrescu Zoe
1961
Hasdeu Bogdan Petriceicu
1934
Haneş Petre V.
1967
Calinescu Matei
1966
Cioculescu Şerban
1956
Kogâlniceanu Mihail