RUSIST
Единый реестр книг

Литература, польская

W krainie czarów : Szkice literackie
1961
Lisiecka Alicja
2100
396
Budowniczowie gwiazd
1980
Wójcik Andrzej, Englender Marek
1583
248
Literackie przystanki nad Wartą
1962
Cybertowicz Józef
2904
98
Ład i nieład
1964
Hertz Paweł
2200
376
Dzieje narodowej literatury polskiej
1924
Brückner Aleksander
2479
209
Kumoszki na Parnasie : Szkice
1947
Bar Adam
2999
299
Listy staropolskie z epoki Wazów
1959
Malewska Hanna
1408
73
Sztuka czytania
1966
Bereza Henryk
2304
130
Rozmowy o książkach
1961
Iwaszkiewicz Jarosław
2418
178
Z dziejów Renesansu w Polsce
1953
Budzyk Kazimierz
2969
108
Zarys literatury polskiéj z ostatnich lat dwudziestu
1886
Chmielowski Piotr
2046
385
Poezja i proza : Studia historycznoliterackie, 1934-1964
1966
Kubacki Wacław
1462
108
Wypisy z literatury polskiej dla klasy VII szkoły niepełnej średniej i średniej
1940
Garbaczowska J.; Kaminerowa B.; Klein A.
2211
86
25 lat literatury na Śląsku 1920-1945
1947
Hierowski Zdzisław
2334
284
Wypisy z literatury polskiej dla klasy V szkoły niepełnej średniej i średniej
1940
Charszewska Zofia, Dresdner Karol
1070
313
Rodowód społeczny literatury polskiej
1946
Fik Ignacy
1351
163
Pisma krytyczne
1963
Bem Antoni Gustaw
2742
137
Wizerunki : Szkice literackie
1956
Jastrun Mieczysław
2094
319
Wśród zagadnień książek i ludzi
1922
Chrzanowski Ignacy
2511
368
Polská literatura ve vírech revoluce
1949
Krejčí Karel
2817
270
Miscellanea literackie 1864-1910
1957
573
274
Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822
1961
Kowalska Aniela
2297
158
Wypisy z literatury : Dla klasy piątej szkoły średniej
1957
Boduen Janina, Kudrycka Stanis, Rzeszowska Zofia
2500
331
Prognoza pogody : Szkice literackie
1966
Lisiecka Alicja
2221
321
Wrocław literacki
1962
Kubikowski Zbigniew
2888
132
... Unbekannte Literatur; Charakteristiken polnischer dichter
1931
Guttry Aleksader von
2044
82
Poglądy literackie koterii petersbourskiej w latach 1841-1843
1961
Inglot Mieczysław
2391
205
Szkice o literaturze emigracyjnej
1992
Danilewicz Zielińska Maria
836
248
Dzieła i twórcy : Studia i szkice
1957
Araszkiewic Feliks
2054
412
Język i piśmiennictwo na Śląsku
1948
Hierowski Zdzisław, Rospond Stanisław
1833
457
W kręgu wielkich realistów
1962
Krzyzanowski Julian
1506
158
Myśli o sprawach i ludziach
1956
Dąbrowska Maria
2370
258
Pokolenie "pryszczatych"
1964
Łisiecka Alicja
2036
140
Domena Polska
1961
Hertz Paweł
1998
337
Dějiny polské literatury, Karel Krejčí
1953
Krejčí Karel
1688
238
Historia literatury polskiej : Alegoryzm-preromantyzm
1964
Krzyzanowski Julian
543
42
W wieku Reja i Stańczyka : Szkice z dziejów odrodzenia w Polsce
1958
Krzyzanowski Julian
2752
178
Korespondencja Władysława Bełzy z Czechami
195
Loret Janina
1405
77
Literatura rosyjska wśród polaków w okresie pozytywizmu
1950
Jakóbiec Marian
955
294
Wypisy z literatury : Dla klas VIII-IX
1959
Kudrycka Stanisława, Rzeszowska Zofia
2689
351
Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej
1955
Budzyk Kazimierz
776
234
O sprawach nieobojętnych : Szkice krytyczne
1965
Kierczyńska Melania
1015
370
Teoria badań literackich w Polsce : Wypisy
1960
Markiewicz Henryk
876
263
A survey of Polish literature and culture
1956
Kridl Manfred
2174
409
Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia : Materiały
1954
Budzyk Kazimierz, Pollak Roman, Stupkiewicz Stanis
1787
338
Kuszenie Hamleta : Szkice z lat 1959-1964
1965
Lichański Stefan
1694
180
Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej
1947
Hornowska Maria
1814
93
Wybór pism krytycznych
1961
Fik Ignacy
671
382
Pisma krytycznoliterackie
1961
Chmielowski Piotr
2356
181
Literatura i krytyka
1956
Lichański Stefan
1125
308
W wyobraźni
1964
Kubacki Wacław
2613
71
An Outline of the history of Polish literature
1916
de Holewinski Jan
841
198
Die polnische Literatur
1930
Kleiner Juliusz
2803
97
Dzieła
1959
Brodzinki Kazimierz
648
198
Wyobrażnia wyzwolona : Szkice i wspomnienia
1966
Brzękowski Jan
2544
304
Na literackim froncie : Wspomnienia
1953
Putrament Jerzy
1380
380
Ćwiczenia z poetyki opisowej
1961
Kostkiewiczowa Teresa
1751
4
20 lat literatury polskiej (1918-1938)
1949
Fik Ignacy
2963
295
Pod piórem : Szkice krytyczne
1947
Czachowski Kazimierz
815
407
... La litterature polonaise au XIX-e siècle
1933
Chlebowski Bronislaw
545
250
Lata terminowania : Szkice literackie, 1932-1962
1963
Kubacki Wacław
1247
231
Mały słownik pisarzy polskich
1966
2028
432
Arcydzieło nieznane : Eseje krytyczne
1964
Kijowski Andrzej
589
404
Paralele : Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru
1961
Krzyzanowski Julian
680
254
Chopin i literaci warszawscy
1960
German Franciszek
1358
208
Album pisarzy polskich
1956
2610
48
Wypisy z literatury : Dla klasy ósmej
1956
Kudrycka Stanisława, Rzeszowska Zofia
944
305
Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku
1962
Barański Zbigniew
2910
386
Literatura polska w kształceniu dorosłych
1946
Borkowska-Nelkenowa Irena
1391
428
Literatura polska : Wypisy dla klasy dziesiątej szkoły średniej
1940
Charszewski A.; Jastrun Mieczysław (1903-1983); Przyboś Julian (1901-1970)
2161
97
Literatura polska : Wypisy dla klasy VIII szkoły średniej
1940
Kawyn Stefan, Wasylewski St.
2216
190
Znaki życia : Szkice
1961
Fornalczyk Feliks
1549
41
Wypisy z literatury : Dla klas VIII-IX
1961
Kudrycka Stanisława, Rzeszowska Zofia
876
40
Historia literatury polskiej od średniowiecza do XIX w.
1953
Krzyzanowski Julian
2931
200
Bezpieczne, małe mity
1965
Kubikowski Zbignew
1366
333