RUSIST
Единый реестр книг

Сельскохозяйственные товарищества

Progresivní formy odměny za práci v J.Z.D.
1957
Flek Josef
2558
306
Zemljoradnička zadruga kao privredna organizacija
1959
Medenica Spasoje
1557
118
Die Arbeit in den LPG und ihre rechtliche Ausgestaltung
1961
Richter Helmut
1474
326
Termelőszövetkezetek tervezése és szervezése : Főiskolai tankönyv
1953
Gönczi Iván, Tóth Tibor, Fái István
2515
364
Сельскохозяйственный производственный кооператив
1999
Узун В. Я., Петриков Александр Васильевич, Шагайда Н. И.
846
89
Právna úprava štátneho vedenia JRD
1955
Košťa Ladislav
2704
108
Gospodăria agricolă colectivă "Victoria" din Lenauheim
1957
Martin I.; Sţan I.
2845
354
Despre statutul-model al intovărăşiritor agricole
1953
Frasie Dumitru
2384
155
Garantált díjazás bevezetéséről a termelőszövetkezetekben
1967
Halupa Béla, Halupa Béla
777
418
Die Rolle des Rechts bei der Anwendung ökonomischer Hebel in den LPG Typ I
1964
Bönninger Karl, Hähnert Richard
1699
266
Grundriss des LPG-Rechts
1959
Arlt Reiner
815
182
Das neue LPG-Recht : Ein Beitrag zur Erfüllung des Siebenjahrplans
1959
Heuer Klaus, Richter Helmut
1987
392
Marea de aur
1961
Barbu Eugen
823
339
[Reden, Diskussionsbeiträge und Beschlüsse]
1953
Konferenz der Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (1 1952 Berlin)
794
438
Plánovanie v jednotných roľníckych družstvách
1954
Fišera Štafan
1520
69
Kołchoz "Pergale"
1954
Grakauskas Bronjus Mikolo
1726
126
Financování a úvěrování JZD
1963
Formánek Bohumil
1824
163
Zemědělsko-družstevní právo
1956
Fábry Valer
1884
394
Gospodăria agricolă colectivă "Viaţă nouă"
1957
Chiriac Ştefan
2589
308
Verzeichnis der an der Hochschule für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften bis zum Jahre 1959 vorgelegten Diplomarbeiten
1959
Hochschule für landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Meissen)
1322
265
Projevy, diskuse, usnesení a text přijatých vzorových stanov JZD
1953
Celostátní sjezd jednotných zemědělských družstev (1 1953 Praha)
2029
417
Spółdzielnia produkcyjna "Grochów"
1951
Chabowska Teresa
966
221
Reprodukce v JZD
1962
Choma Dimitrij
2011
237
Chemarea consfătuiri pe ţară a ţăranilor colectivişti
1962
Consfătuirea pe ţară a ţăranilor colectivişti (1961 Bucureşti)
649
271
Cu mîinile noastre
1961
Leu Corneliu
2137
300
Plánování zemĕdĕlské výroby
1951
Kňákal Jan
1397
277
Facem şi noi o întovărăşire
1955
Mihale Aurel
1931
284
Práce skladníka v JZD
1955
Badín Jaroslav
1494
423
Die Vergütung der Genossenschaftsbauern und ihre Problematik
1967
Rosenkranz Otto
1959
99
Rentabilita výroby v JZD
1963
Krilek Josef
1048
247
[Materialen]
1953
Konferenz der Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (2 1953 Halle)
1099
214
Účtovací klíč pro zemědělské národní podniky
1953
Hrubý Jaroslav
831
257
Constanţa prima regiune colectivizată
1960
Hārtiā Serghie
2872
123
Co z tego mają : Reportaż ze spółdzielni produkcyjnej w Bynowie
1951
Koźniewski Kazimierz
1817
351
Evidenţa contabilă în gospodariile agricole de stat
1956
Gaciu Şt., Munteanu Tr.
2283
446
Stimulente materiale şi morale în cooperativele agricole de producţie
1977
Fulea Maria, Cobianu Maria
2508
359
Výroba v osobních doplňkových hospodářstvích členů JZD
Černin R.; Svoboda K.
2208
411
Finanţarea şi creditarea C.A.P. : Cooperativa agricolă de producţie
1968
Dumitrescu Florea, Gheorghe Phyffer, Severian Milculescu-Bereanu, Anghel Dumitrescu
1418
22
Beschlüsse des Ministerrates zur Festigung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
1953
Deutsche Demokratische Republik. Ministerrat
2705
353
Avutul obştesc : Temelia gospodăriei colective
1958
Dodu J. A.
2641
335
Genossenschaftliche Demokratie in den LPG
1961
Heuer Klaus
1239
103
Vítězná léta družstevníků v Horní Sukolomi
1954
Kettner Petr
1320
278