RUSIST
Единый реестр книг

Румынская Народная Республика

Болгария. Румыния
1958
Валев Эмиль Борисович, Дубровская Н.Г.
1333
273
Două decenii de avînt sportiv : 1944-1964
1964
Gîrleşteanu Dan, Naum Hristache, Urziceanu Radu
798
289
Monografia G. A. C. "Victoria" : Regiunea Constanţa
1959
Hārtiā Serghie
519
258
[Materiale]
1954
Institutul de medicină şi farmacie. Sesiune ştiinţifică (Bucureşti) (1954)
2961
216
Успехи румынского народа в социалистическом строительстве
1953
Слепян Семен Григорьевич
2417
175
Bîlci la Rîureni : Proză
1964
Paraschivescu Miron Radu
1797
129
Opere
1952
Bălcescu Nicolae
969
112
Румыния на пути к социализму
1955
Лесаков Владимир Иванович
788
129
Inteligence a dnešek
1968
Dziedzinská Libuše
1033
412
L'Enseignement en Roumanie
1972
Poudade Paul
2775
242
Forţele armate ale Republicii Socialiste Române
1965
Antip Constantin, Bejancu Gheorghe
2934
284
Cetatea de pe Tîrnave
1955
Demetrius Lucia
2166
19
Cultura legumelor
1961
Maier I.
1833
45
[Lucrările ...]
1962
Consfătuirea pe ţară a ţăranilor colectivişti (1961 Bucureşti)
1004
418
Istoria Românilor
1974
Giurescu Constantin C., Giurescu Dinu C.
1823
188
Nebiruitul vodă Ştefan : 47 de ani glorioşi
1962
Lespezeanu I.; Marcu L.
2084
235
XI-e anniversaire de la liberation de la Roumanie
1955
Chruščev N. S.
929
91
Россия и формирование румынского независимого государства
1969
Гросул Владислав Якимович, Чертан Евгений Евгеньевич
1871
375
Articole şi cuvîntări
1961
Gheorghiu-Dej Gheorghe
741
364
Россия и объединение румынских княжеств
1961
Виноградов Владлен Николаевич
1147
41
Pictura contemporană românească : Album
1974
Frunzetti Ion
2191
321
Carol Davila şi timpul său
1958
Barbu Gabriel
1832
99
Drumuri şi popasuri bănăţene : Schiţe
1962
Birou Virgil
684
429
Milenii de istorie : Momente din istoria agriculturii
1971
Băltăreţu Aurelian
2433
15
[Schiţă]
1966
"Adamclisi" complexul arheologic ((RSR))
2800
118
Relieful Colinelor Tutovei
1968
Hârjoabă I.
637
20
August 1944 - mai 1945 : Scurtă prezentare a contribuţiei României la războiul antihitlerist
1969
Bantea Eugen, Nicolae Constantin, Zaharia Gheorghe
2487
268
Determinatorul soiurilor de cartofi
1959
Constantinescu Ecaterina
1729
320
Ştiinţa sovietică deschizătoare de noi orizonturi pentru ştiinţa din RPR
1954
Constantinescu-Iaşi Petre
664
220
Judeţul Neamţ : Ghid turistic
1971
Acrîşmăriţei N.
2902
336
De la Porţile de Fier la Poarta Sărutului
1970
Iliescu Tiberiu
1049
119
Lumină! : Din cronica hidrocentralei "V. I. Lenin"
1960
Cosaşu Radu
922
184
Comerţul socialist în R. P. R
1955
1678
211
Controlul financiar în gospodăriile agricole de stat
1955
Bozdog Gh.
1660
194
Le traite de paix avec la Roumanie du 10 février 1947
1954
Ciurea Émile C.
2355
214
Scrieri alese
1955
Bălcescu Nicolae
1751
189
Viticultura
1955
Bulencea Athanasie
2867
173
Istoria pescuitului şi a pisciculturii în Romînia
1964
Giurescu Constantin C.
2971
348
Ameliorarea terenurilor inundabile şi mlăştinoase
1958
Boeru Sp.
1143
346
Ion Ionescu şi cercetările de istorie a matematicelor româneşti
1950
Cîmpan Florica T.
1741
358
La politique culturelle en Roumanie
1974
Bălan Ion Dodu
2749
182
Ne vorbesc stahanoviştii : Culegere
1953
Arjan Dumitru, Faur Simion, Dicu Vasile, Flatz Ion
1144
114
Cultura ciupercilor comestibile
1959
Bulboacǎ M.
861
153
Contemporani cu viitorul : Schiţe
1962
Băran Vasile
2064
343
Atelierul stahanovist 925
1953
Grigore Chiş
759
395
Căsătoria în dreptul R. P. R.
1964
Ionaşcu Traian
1630
306
Îngrijirea păşunilor şi fineţelor naturale
1956
Burcea Paul
608
307
Maistrul - organizator al producţiei
1953
Dobre Marin
2379
174
Prescripţia extinctivă
1962
Mateiaş Jean, Cosmovici Paul
2888
338
Elemente de drept administrativ
1958
Anghene Mircea
2042
339
Harminc ev. Jegyzetek a Romániai magyarság útjáról
1949
Bányai László
1803
362
Dezvoltarea constituţională a statului romîn
1957
Ionescu Dionisie
659
294
Preţul de cost al producţiei industriale
1957
Luca N.
2124
104
Sfaturi pentru drumeţie
1956
Frazzei Florian F.
666
241
Istoria serviciilor logistice ale armatei române
1990
Dafinescu Traian
2652
247
Jefuirea poporului Romîn de către monarhie
1958
Anescu Vasile
2268
182
Structura economică şi socială a R. P. R.
1957
Dulea M.
2743
231
Îndrumări în practica geologică. 3
1957
Gherman J.
1468
205
Geografie văii Dunării Româneşti
1969
1102
20
Cutremurele de pămînt din Romînia
1961
Atanasiu Ion
714
315
Piteşti, o regiune în plina înnoire
195
Gavril Mihai
946
238
Flora medicinală a României
1988
Alexan Mircea, Bojor Ovidiu
2975
33
Teme şi subiecte filatelice din istoria României
1980
Micu Iosif
2259
288
Ghid de documentare în ştiinţele medicale
1959
Cândea Virgil, Leibovici Josephine
1562
329
Comitetul de întreprindere organizatorul şi conducătorul întrecerii socialiste
1953
Vieru Pavel, Stoica Constantin, Moraru Emanoil
1331
408
Aurel Vlaicu, un precursor al aviaţiei româneşti
1960
Gheorghiu Constantin C.
2114
273
Iaşi
1970
Dănciulescu Virgil
2189
271
Reptila : (Ţestoase, şopîrle, şerpi)
1961
Fuhn Ion E.
2489
371
Reciful neocomian de la Gura Dămucului
1957
Băncilă Ion, Armaş Ion
640
232
Tehnica pepinieristică viticolă
1959
Baniţă P.
1332
279
Istoria Romîniei
1960
1936
242
Lucrări de conservare a solului şi apei
1961
Mihai Gheorghe
1836
344
Pentru dezvoltarea grădinăritului pe loturi individuale
1954
Apostol Alexandru şi Cocoş Alexandru
2219
302
Hăghimaşul şi Lacul Roşu
1965
Cristea Emilian
1602
309
Indicator tarifar de calificare pentru industria poligrafică
1954
Republica Populară Română. Direcţia generală industrială
1045
389
Agricultura Romîniei 1944-1964
1964
2550
262
Modifications apportées au Code pénal de la République Populaire Roumanie
1959
République socialiste de Roumanie
554
62
Călător prin munţi
1976
Haret Mihai
1448
335
Gospodărirea socialistă : Hozrasciot
1953
Lupu Marin
878
238
Pîinea industriei
1954
Barbu Ilie
1150
230
Vechimea în muncă
1964
Fugaru C.
1704
35
Despre scenariul filmului documentar
1950
2437
431
[Materiale]
1954
Consfătuirea medicală (1954 Craiova)
1641
330
Dispozitive şi maşini pentru exploatǎri forestiere
1955
Bulboacǎ Iosif
1834
202
Să mărim producţia plantelor furajere
1954
Conescu Nicolae
560
317
Muzee din judeţul Neamţ
1974
Drăgotescu Marcel
1315
259
Căderea Babilonului : Culegere
1956
Callimachi Scarlat
1544
358
La Presse roumaine
1946
2466
363
Curs de construcţie economică
1964
1976
160
Geografia economică a R. P. R.
1937
619
204
20 de ani la eliberarea Romîniei
1964
2160
484
Победа социализма в Румынии
1962
Олейник Иван Прокофьевич
1080
434
Alegerile lor-parlamentere lor!
1952
Ludo I.
2248
203
Blaj
1968
Bîrlea Pompei
2541
208
Mouvements nationaux et sociaux roumains au XIXe siècle
1971
Maciu Vasile
2288
172
Copilarie fericită
1953
1474
89
Învelişul vegetal din muntele Siriu
1975
Dihoru Gheorghe
722
212
Studiu geologic şi petrografic asupramunţilor gurghiului
1957
Grigore Ion
1415
282
Cercetări privind dezvoltarea unor aspecte ale personalităţii intre 3 şi 7 ani
1970
Lovinescu A. V., Manasia Virginia
2612
95
Excursii în împrejurimile capitalei
1962
Călinescu Raul
1751
45
Cartea munţilor
1970
Dumbravă Bucura ([pseud.] 1868-1926)
1181
17
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: