RUSIST
Единый реестр книг

Словацкое восстание

Účasť vojakov v Slovenskom národnom povstaní
1960
Kropilák Miroslav
1358
0
Malý slovník Slovenského národného povstania
1964
Kropilák Miroslav
528
0
Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní
1969
Husák Gustáv
585
0
Смерть ходит по горам : Роман
1970
Минач Владимир
1703
0
Dejinná križovatka : Slovenské národné povstanie - predpoklady a výsledky
1964
Beer Ferdinand, Graca Bohuslav
2091
0
Slovenské národné povstanie - prameň hrdinstva a sily : Album
1964
Graca Bohuslav, Fabry Rudolf
962
0
Slovenské národné povstanie
1954
Graca Bohuslav
1274
0
Malý slovník Slovenského národného povstania
1964
Kropilák Miroslav
2670
0
Три Дуба : Роман
1972
Модрових Йозеф
2895
0
O Slovenskom národnom povstaní
1964
Falƭan Samo
1121
0
Тропами Яношика : Докум. повесть
1975
Дугинец Андрей Максимович
2717
0
Связной : Повесть : Для среднего возраста
1974
Крижанова-Бриндзова Гелена
2658
0
Z bojových operácií na fronte SNP
1979
Bosák Pavel
1940
0
Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní
1964
Husák Gustáv
2339
0
S námi a proti nám
1959
Karvaš Peter
551
0
Встреча в полночь : Повесть
1973
Коренко Ян
2184
0
Хроника : Роман
1976
Илемницкий Петер
1410
0
Slovník Slovenského národného povstania
1970
Jablonický Jozef, Kropilák Miroslav
1161
0
Slovenské národná povstanie
1954
Hysko Miro
2841
0
Účasť vojakov v Slovenskom národnom povstaní
1960
Kropilák Miroslav
783
0
Натиск : Повесть, рассказы, очерки
1979
Райгородецкий Ефим Яковлевич
2083
0
Povstanie zďaleka i zblízka
1964
Friš Edo
2290
0
Зона бури
1976
Беренштейн Леонид Ефимович
1020
0
Лавина : Роман
1975
Крно Милош
2751
0
Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní
1959
Doležal Jiří, Hrozienčik Jozef
2291
0
Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica
1961
Laciak Ondrej
1939
0
Po stopách slávy : Album
1974
Benický Karol
2202
0