RUSIST
Единый реестр книг

Литовский

2219
Lietuvos spaudos statistika
2004
1209
255
Parchment's digital images archive
2003
667
352
Stenogramos. 3
2012
623
7
Stenogramos
2010
1420
571
Europos kultūros istorija = История европейской культуры
1991
Karsavin Lev Platonovič (1882-1952)
2202
253
Antioksidantai onkologijoje : nauda ir vartojimo rizika : monografija = Антиоксидантная онкология
2004
Didžiapetriene Janina, Uleckiene Saule, Griciūte Laima Liudvika
650
426
Žemёs ūkio enciklopedija
2003
1088
221
Giesmiџ giesmё
2005
1291
222
Stenogramos. 95
2010
2074
57
Kolektyvas
1927
1152
188
Stenogramos. 86
2009
830
50
Šilutės rajonas
1993
1329
270
Извлечение из устава и программы предметов, преподаваемых на Подготовительных курсах, содержимых обществом "Saule" в городе Ковне
1909
"Зауле" о-во распространения просвещения между литовцами. Подготовительные курсы (Ковно)
516
41
Stenogramos
2011
1163
378
Balta drobulё : romanas
2006
Škёma Antanas
1545
193
Numizmatika : metraštis. 1
2000
683
293
Lietuvos archeologija. 41
2015
1960
368
XX a. II pusёs lietuviџ poezija. T. 2
2006
877
406
Учебник литовского языка : Для X класса школ с рус. яз. обучения
1966
Григенене Геновайте, Пошкус Казис
1492
112
Stenogramos
2010
909
360
Stenogramos
2008
2699
137
Numizmatika : metraštis. 2-3
2004
2016
94
1 : Kūriniai fortepijonui, 1899-1902
2012
2628
166
Emilija Pliaterytё : Dok. apysaka
2004
Liegutё Emilija
2688
14
Pasauliai : lyrika
2005
Marčёnas Aidas
862
326
Kovos dvasia = Боевой дух
1995
Kazlauskas Vladas
2097
193
Klaipёdos dvarai = Усадьбы Клайпеды
2005
Demereckas Kęstutis, Elertas Dainius, Genienё Zita, Valančiūtё Janina
2760
337
Lietuvos statistikos metraštis
2006
2949
246
Народная поэтесса Мирдза Кемпе : Фотоальбом
1972
Виесе Саулцерите
2309
330
Spindulys
1909
2934
328
Дайнавский край : Фотоальбом
1979
Баранаускас Марюс
1991
338
Varpai : literatūros almanachas. № 36
2017
2334
134
Протокол... заседания Президиума Верховного Совета Литовской ССР
1967
ЛитССР. Верховный Совет Президиум
1586
258
Acta linguistica Lithuanica. T. 67
2012
2489
266
Lapё, rožё ir bambukas : eilёraščiai
2007
Patackas Gintaras
1833
265
Porcelianas Lietuvoje = Литовский фарфор
2013
Keturakienė Aldona
841
148
Vakar yra rytoj : poezijos rinktinё
2007
Braziūnas Vladas
2734
302
Religijotyros žodynas : pagrindinės sąvokos
2003
Beresnevičius Gintaras
2208
48
Tautosakos darbai. 37
2009
880
398
Lietuvos statistikos metraštis
2011
910
144
Filosofija. Sociologija. Т. 20, № 1
2009
2334
250
Skrynelё dvasioms pagauti : eilёraščiai
1998
Geda Sigitas
2723
133
Poezijos pavasaris : [almanachas]
2004
1229
146
Сборник приказов Литовглавэнерго
1977
ЛитССР. Главное упр. по энергетики и электрификации
2798
336
Kalbos kultūra. 81
2008
1437
315
Постановление XI съезда профессиональных союзов Литвы : Проект
1972
Литовский республиканский съезд профсоюзов (11 1972 Вильнюс)
1547
9
Первый литовский статут : в 2 т. : палеогр. и текстол. анализ списков
1983
Лазутка Стасис Антанович (д-р ист. наук 1923-2009)
837
378
Lithuanian Folklore Theatre
1982
Landsbergis Vytautas
1205
46
Šarūnas
2005
Krёvё Vincas
1851
253
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: