RUSIST
Единый реестр книг

Шведский язык

Aspects of Swedish speech rhythm : Diss.
1991
Eriksson Anders
1245
253
Очерк русского произношения сравнительно со шведским
1969
Ефремова Ирина Борисовна, Радиевская Маина Григорьевна
718
187
Шведско-русский и русско-шведский словарь = Svensk-rysk och rysk-svensk ordbok
2002
Ефремова Вера Владимировна
2767
279
Книга для чтения по шведскому языку
1963
Погодина Нина Евгеньевна, Хадеева-Быкова Альвика Александровна
2270
428
Eufemismen : Belyst med exempel ur nusvensk prosa : Akad. avh
1937
Björkman Gunnar
2777
417
Nusvenska : Stilprov från olika sakområden
1956
Askeberg Fritz, Holmberg Bengt
939
41
Nytt finskt lexicon = Новый финский словарь.
1997
Ganander Christfrid
1731
135
Sweden und European drama 1772-1796 : A study of transl. a. adapt
1981
Skuncke Marie-Christine
1945
111
Datorstödd språkforskning : Fyra uppsatser om lånord, växtnamn, språk-och stilhistoria samt ordgeografison
1986
Chrystal Judith, Ekvall Ulla, Lange Sven, Lardsson Inger
2464
105
Svenska språkets engelska sjuka
1962
De Geer Vilhelm (1893-)
1119
220
Om Att översätta Gamla testamentet
1976
Haskå Inger, Wieselgren Anne Marie, Knutsson Inge
547
112
Svenskt slanglexikon
1959
Friberg Bertil
631
148
Ordstudier
1937
Lidén Evald
2130
323
Шведский за 30 дней : самоучитель
2017
Матвеев Сергей Александрович (лингвист философ)
1283
316
Svensk-rysk militär ordlista
1958
Bohm Victor
1975
336
Rätt och fel i språket
1966
Bergman Gösta
2791
182
Efterlämnade skrifter
1931
Hultman Oskar Fredrik
1184
251
Norskt och danskt uttal : De viktigaste avvikelserna från svenskan
1964
Brinck-Lund Birger, Bruzelius Ingrid
692
158
Talspråkets metamorfoser
1981
Dahlstedt Karl-Hampus
2671
494
Svensk språk- och stilutveckling : Elementära översikter
1971
Ekenvall Verner, Holmberg Bengt, Johannisson Ture
1080
70
Шведская лексика в сопоставлении с русской : Учеб. пособие
2003
Иваницкий Виктор Васильевич
1987
88
Vikbolandets by- och gårdnamn. I
1937
Franzén Gösta
1099
72
Шведский язык : справочник по глаголам
2009
Чекалина Елена Михайловна
1031
12
Huvudlinjer i nordisk språkhistoria
1948
Hesselman Bengt
848
46
Studien zur Phonologie des Zweit sprachenerwerbs : Diss.
1988
Hammarberg Björn
2340
313
Tysk-svensk ordbok
1942
Holmberg John
2267
208
Swedish word accents in sentence perspective
1977
Bruce Gösta
2483
307
Engelsk-svensk teknisk ordbok
1965
Engström Einar
1020
25
Fyra talspråksstudier
1972
Pettersson Gertrud
650
392
Vokabulärstudier i läroplanstexter 1935-1969
1972
Eliasson Siv
1095
358
Bergslagens hyttsprak
1945
Holmkvist Erik
782
117
Svensk språklära : För den högre elementarundervisningen
1964
Beckman Natanael
690
221
Bevingade ord och andra talesätt
1961
Holm Pelle
1830
465
Studier över ägonamn i sydvästra Värmland : Diss.
1973
Falck-Kjällquist Birgit
1356
25
Svensk ordnyckel med förkortningslexikon
1977
Collinder Björn
2297
134
Ord att förklara : Svenska och främmande ord
1955
Almhult Artur, Ekbo Sven
2087
333
Svensk ordlista med övningar i ordlistans bruk
1962
Hässelberg Alfred
1946
163
Русско-шведский и шведско-русский бизнес-словарь = Rysk-svensk och Svensk-rysk affräsleхikon : около 12000 слов
2006
Ратушный Ярослав Александрович, Шаповал Павел
2901
408
Några huvuddrag i Gustav Vasas Bibels språk
1941
Lindqvist Natan
1570
350
Mannen, kvinnan och språket jämte andra essayer
1945
Lindqvist Axel
1222
122
Россия-Швеция = Ryssland-Sverige : диалог культур
2004
Чеснокова Татьяна Анатольевна (канд. филол. наук)
2596
224
Шведский язык = Svenska : Интенсив. курс
2003
Попов Олег Константинович, Попова Нина Михайловна
541
185
Svenska personnamnsstudier
1961
Fredriksson Ingvar
2788
119
Svensk-tysk ordbok
1905
Hoppe Otto
1644
213
Svenska och främmande ord : Form, betydelse, ursprung
1974
Lindbäck Erland, Milits Alex, Svensén Bo
863
98
Svensk-tysk teknisk ordbok
1959
Engström Einar
2755
101
Tal i prosa : Om svenska författares anföringsteknik
1983
Liljestrand Birger
1334
140
Studier över adjektivsuffxet -ot i Svenskan : Diss.
1951
Benson Sven
1501
107
Лексикология шведского языка : учебное пособие
2011
Маслова-Лашанская Сарра Семеновна
922
176
Internal juncture in Swedish
1967
Gårding Eva
2392
226
Практический курс шведского языка
2010
Погодина Нина Евгеньевна
1076
383
Шведский язык = Svensk : тематический словарь : 10000 слов : с транскрипцией шведских слов : с русским и шведским указателями
2011
Лиенг Кристоффер, Мокин Игорь Викторович, Туркатенко Арина Сергеевна
1074
446
Värmlandsfinska ortnamn
1966
Mägiste Julius
960
72
Dependensgrammatik
1986
Nikula Henrik
2139
75
Stilanalys
1972
Cassirer Peter
1160
442
Svensk språklära
1947
Danell Gideon
2439
403
Svensk slangordbok
1982
Gibson Haldo
1579
159
Практический курс шведского языка
1979
Погодина Нина Евгеньевна
770
99
Bjärka-Säby ortnamn
1926
Lindqvist Natan
2364
361
Fonemgeografisk och fonemhistorisk forskning
1969
Hansson Åke
2421
337
Kongruens i svenskan : Diss.
1993
Källström Roger
2114
92
Västsvenska ordstudier
1936
Abrahamson Erik
1842
137
Svensk-tysk teknisk ordbok
1974
Engström Einar
1355
183
Шведско-русский и русско-шведский словарь "ложных друзей переводчика"
2011
Чеснокова Татьяна Анатольевна (канд. филол. наук)
741
259
Лексикология шведского языка
1973
Маслова-Лашанская Сарра Семеновна
1389
138
Tysk-svensk ordbok
1890
Hoppe Otto
2021
8
Разговорный шведский язык : учебно-методическое пособие
2013
Пресс Наталия Александровна
909
158
Förkortningsordbok : Sextusen svenska och intern. förk. med förkl
1981
Collinder Björn, Svenblad Ralf
1224
184
Talad och skriven svenska : Sociolingvistika studier
1978
Einarsson Jan
2158
8
Шведский речевой этикет
2009
Попова Нина Михайловна (филолог)
2782
146
Att undervisa i svensk språklära
1962
Lundberg Gösta
2949
56
Svenska språkets synonymer
1961
Dalin Anders Fredrik
1670
150
Шведская грамматика в таблицах и схемах
2008
Жукова Нина Ипполитовна (филолог)
2165
93
Интенсивный курс шведского языка
2009
Попов Олег Константинович (канд. филол. наук)
2568
103
500 Turnword words in 5 languages
1957
1924
103
Tillkomsten av Gustav II Adolfs Bibel 1618
1941
Cnattingius Hans
1514
298
Strövtåg i språket = Экскурсия в язык.
1996
Grünbaum Catharina
651
313
Также в рубрике и скоро будут опубликованы: