RUSIST
Единый реестр книг

Zygmunt

De felici Cracoviam adventu Sigismundi III
1587
Slachcinius Marcin
807
208
Posąg króla Zygmunta III w Warszawie
1887
Koleżak Władysław
2583
282
Zygmunt Miłkowski (T.T.Jeź) : A idea słowiańska w Polsce
1915
Zdziechowski Maryan
1029
323
Pro exequiis Sigismundi Jagellonis
1548
Orzechowski Stanisław
2195
454
Zygmunt Sierakowski naczelny wódz Żmudzi w r.1863
1891
Koszczyc Wacław
1168
80
Panegyricus nuptiarum Sigismundi Augusti
1553
Orzechowski Stanisław
2323
386
Oratio eorum in victissimo Sigismundo
1515
Vadian Joachim
2301
228
De expresso Dei verbo : Ad Sigismundum Poloniae regem
1560
Hozjusz Stanisław
2464
60
Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III-go
1902
Sobieski Wacław.
2127
82
Zygmunt Kaczkowski, jego źycie i działalność literacka
1898
Chmielowski Piotr
1334
401
Ex functiis oratio in funere Sigismundi Jagellonis
1548
Orzechowski Stanisław
586
356
Oratio in fun. Sigismundi Augusti
1574
Piskorzewski Mateusz Dziwis
1420
90
Oratio de Sig. Augusto, d. 5 Sept. ... in Christo defuncto
1600
Sturtz Christoph (-1602)
2720
124
Żywot i mysli Zygmunta Podfilipokiego
1898
Weyssenhoff Józef
1343
429
De apparatu nuptiarum Sigismundi II
1543
Ruiz de Moros Pedro (ок. 1500-1571)
2076
250
Zygmunt Gloger : Garść wspomnień osobistych
1912
Federowski Michal
1633
388
Oratio in funere Sigismundi Jagelloni
1548
Orzechowski Stanisław
1163
160
Epitalamii... Regi Poloniae Sigismundo Augusto
1543
Janicki Klemens
935
230
Zygmunt Wróblewski : wspomnienie pośmiertne
1888
Dziewulski Eug.
1501
335
Oratio in funere Sigismundi I.
1548
Kromer Marcin
2455
73
Historia funebri de obitu Sigismundi
1548
Ruiz de Moros Pedro (ок. 1500-1571)
2114
251
Declamatio gratulatoria in coronationem ... Poloniae Regis
1530
Hegendorf Christoph
2137
400
De Sigismundo primo rege Poloniae etc. Duo panegyrici funebres ...
1550
Maciejowski Samuel, Kromer Marcin
1696
103
Wspomnienie o Zygm. Sz. Felińskim
1866
Prawdzicki Stef.
2838
359
De Sigismundo, primo rege Poloniae
1550
Maciejowski Samuel
983
426
Wspomnienie o Zygmuncie Padlewskim
1863
1642
139
Ein Declamation von Keiser Sigismundo
1563
Melanchthon Philipp
2852
199